Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia víta politickú dohodu o európskom vesmírnom programe

trialogue banner 2

Európska komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o vesmírnom programe EÚ, ktorú navrhla Komisia v júni 2018. Trojstranné rokovania sa teraz skončili politickou dohodou až do konečného schválenia právnych textov Európskym parlamentom a Radou EÚ. Vesmírny program EÚ spojí všetky existujúce a nové vesmírne činnosti pod jediný program.

Vďaka finančnému krytiu 13,202-miliárd EUR, na ktorom sa dohodli spoluzákonodarcovia, zabezpečí vesmírny program EÚ ďalší rozvoj súčasných európskych hlavných programov, programu Copernicus na pozorovanie Zeme a programu Galileo / EGNOS na satelitnú navigáciu. Umožní tiež začatie európskych iniciatív v oblasti satelitnej komunikácie (GOVSATCOM) a v oblasti vesmírneho situačného povedomia (SSA) na ochranu vesmírnej infraštruktúry pred vesmírnymi úlomkami.

Ako uviedol Thierry Breton, európsky komisár pre vnútorný trh: „Vítam politickú dohodu o vesmírnom programe Európskej únie. Európa je druhou vesmírnou veľmocou na svete. Vďaka tejto dohode teraz máme prostriedky na: rozvoj nášho vodcovského postavenia vo vesmíre upevnením našich vlajkových lodí – Galileo a Copernicus – a skúmaním nových iniciatív, ktoré zvýšia odolnosť Európy, najmä v oblasti bezpečného prepojenia.“

Investície v rámci vesmírneho programu EÚ v kombinácii s programami Horizon Europe a Invest EU podporia európsky vesmírny priemysel tým, že prispejú ku konkurencieschopnosti, inováciám, podnikaniu, zručnostiam a budovaniu kapacít malých a stredných podnikov a startupov a tým zvyšovať odolnosť EÚ.

Program tiež kladie veľký dôraz na nadväzujúce odvetvie, uplatnenie na trhu a využívanie vesmírnych údajov a služieb vrátane podpory zelenej a digitálnej transformácie.

Na základe tejto dohody bude v Európskom parlamente a Rade EÚ nasledovať hlasovanie o formálnej podpore znenia. Od čiastočnej dohody v roku 2019 sa Komisia pripravuje s cieľom začať zabezpečovať jej platnosť od januára 2021.

Ďalšie kroky

10. novembra 2020 bola dosiahnutá politická dohoda medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ v Rade EÚ a Európskou komisiou o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ a NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz nevyhnutne potrebné zákonné prijatie balíka viacročného finančného rámca (VFR) spolu s ratifikáciou rozhodnutia o vlastných zdrojoch. Po prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá je dočasným nástrojom určeným na oživenie Európy, najväčším stimulačným balíkom, aký bol kedy financovaný z rozpočtu EÚ. Celkom 1,8-bilióna EUR pomôže pri obnove Európy po roku COVID-19. Bude to ekologickejšia, digitálnejšia a odolnejšia Európa.

Viac informácií

EU Space Policy

Press release on the proposal for a EU Space Programme

Recovery plan

2021-2027 long-term EU budget & Next Generation EU

How the EU supports Galileo, Copernicus and other space programmes | News |  European Parliament

Zdroj: EK; https://www.europarl.europa.eu, zverejnené: 17.12.2020, autor: rpa