Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia schválila Slovensku schému pôžičiek inovačným spoločnostiam za 25-miliónov EUR

komisia

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania v hodnote 25-miliónov EUR na podporu inovačných spoločností s obmedzeným prístupom k úverovým nástrojom v súvislosti s prepuknutím pandémie ochorenia COVID-19.

Verejná podpora bude mať formu konvertibilných úverov so splatnosťou od 18 do 36 mesiacov a bude dostupná spoločnostiam s inovatívnym produktom uplatniteľným na rôznych úrovniach alebo službou s potenciálom rastu na medzinárodných trhoch.

Cieľom je pomôcť inovatívnym spoločnostiam získať prístup k externému financovaniu v čase, keď je fungovanie úverových trhov vážne narušené. Podpora musí byť spoločnosti poskytnutá do konca roku 2020 a jej výška nesmie presiahnuť 800 000 EUR na jednu spoločnosť.

EK potvrdila, že slovenský systém finančnej pomoci je v súlade s dočasnými pravidlami štátnej pomoci a že opatrenie je potrebné, vhodné a primerané na odstránenie vážneho narušenia hospodárstva členského štátu. EK schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19.

Systém bude spravovať Slovak Investment Holding.

Zdroj: SARIO; https://europskenoviny.sk, zverejnené: 20.8.2020, autor: rpa