Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia schválila Dánsku štátnu pomoc na podporu výskumných a vývojových činností spojených s koronavírusom

Obrázok

Európska komisia schválila Dánsku štátnu pomoc vo výške 108-miliónov EUR na podporu aktivít výskumu a vývoja (R&D) súvisiacich s koronavírusom spoločnosti Bavarian Nordic, spoločnosti pôsobiacej v oblasti vývoja a výroby vakcín. Schéma bola schválená podľa dočasného rámca štátnej pomoci.

Výkonná podpredsedníčka Margrethe Vestagerová, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Toto dánske opatrenie pomoci vo výške 108-miliónov EUR prispeje k veľmi potrebným aktivitám výskumu a vývoja v reakcii na prepuknutie koronavírusu. Pokračujeme v úzkej spolupráci s členskými štátmi s cieľom nájsť funkčné riešenia na zmiernenie ekonomického dopadu vypuknutia koronavírusu v súlade s pravidlami EÚ.“

Opatrenie dánskej pomoci

Dánsko oznámilo Komisii podľa dočasného rámca opatrenie pomoci vo výške 108-miliónov EUR na podporu výskumných a vývojových činností spojených s koronavírusom spoločnosti Bavarian Nordic, veľkej spoločnosti pôsobiacej v odvetví vývoja a výroby vakcín v Dánsku a Nemecku. Verejná podpora bude mať formu vratného preddavku.

Cieľom opatrenia je podporiť vývoj novej vakcíny proti koronavírusu, ktorú vyvinula spoločnosť AdaptVac a je licencovaná spoločnosti Bavarian Nordic. Očkovacia látka v súčasnosti prechádza klinickými skúškami fázy II. Pomoc bude podporovať ďalšie vývojové kroky, a to pokus fázy III na potvrdenie bezpečnosti a preukázanie účinnosti, experimentálny vývoj potrebných výrobných postupov a práce súvisiace s požadovanými regulačnými povoleniami.

Komisia zistila, že toto opatrenie pomoci je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom rámci. Najmä i) pomoc pokryje menej ako 80 % príslušných nákladov na výskum a vývoj a bude úplne vrátená v prípade regulačného schválenia; a ii) akékoľvek výsledky výskumných činností budú k dispozícii tretím stranám v Európskom hospodárskom priestore za nediskriminačných trhových podmienok prostredníctvom nevýhradných licencií.

Komisia dospela k záveru, že opatrenie je nevyhnutné, vhodné a primerané na boj proti zdravotnej kríze v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. C) Zmluvy o fungovaní Európskej únie a podmienkami stanovenými v dočasnom rámci.

Na tomto základe Komisia schválila opatrenie pomoci podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci.

Viac informácií

Zdroj: https://ec.europa.eu; https://www.bavarian-nordic.com, zverejnené: 24. 8. 2021, autor: rpa