Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia rozširuje výnimky zo štátnej pomoci na výskum a vývoj

-
Predĺženie výnimky zo štátnej pomoci pre výskum a vývoj. Zdroj: https://era.gv.at

Európska komisia sa 8. decembra 2022 rozhodla o predĺžení doby platnosti nariadenia o horizontálnej skupinovej výnimke pre výskum a vývoj, ktorej platnosť mala uplynúť koncom roka 2022. Nový termín bol stanovený na 30. júna 2023, keď politici očakávajú, že vstúpia do platnosti nové pravidlá.

V roku 2019 Komisia začala rozsiahly postup preskúmania výnimiek zo štátnej pomoci pre výskum a vývoj, na základe ktorého plánuje implementovať nové nariadenie o výnimkách.

Viac informácií o procese kontroly:

Review of the two Horizontal Block Exemption Regulations

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://era.gv.at, zverejnené: 9. 12. 2022, autor: rpa