Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia prijala farmaceutickú stratégiu pre Európu

Thu 25 Jun 2020 — Health-EU Newsletter - Pharmaceutical Strategy

Európska komisia prijala 25. novembra 2020 farmaceutickú stratégiu pre Európu s cieľom zabezpečiť pacientom prístup k inovatívnym a cenovo dostupným liekom a podporiť konkurencieschopnosť, inovačné kapacity a udržateľnosť farmaceutického priemyslu EÚ. Stratégia umožní Európe pokryť svoje farmaceutické potreby, a to aj v čase krízy, prostredníctvom robustných dodávateľských reťazcov. Stratégia bude kľúčovým prvkom budovania silnejšej Európskej únie v zdravotníctve, ako to vo svojom prejave o stave Únie požaduje predsedníčka Európskej komisie von der Leyen, a pomôže vytvoriť farmaceutický systém EÚ odolný voči krízam.

Európska farmaceutická stratégia má štyri hlavné ciele:

  • Zabezpečenie prístupu k cenovo dostupným liekom pre pacientov a riešenie neuspokojených lekárskych potrieb (napr. v oblasti antimikrobiálnej rezistencie, rakoviny, zriedkavých chorôb);
  • Podpora konkurencieschopnosti, inovácie a udržateľnosti farmaceutického priemyslu EÚ a vývoj vysoko kvalitných, bezpečných, účinných a ekologickejších liekov;
  • Zlepšenie mechanizmov pripravenosti a reakcie na krízy a riešenie otázky bezpečnosti dodávok;
  • Zabezpečenie silného hlasu EÚ vo svete podporou vysokej úrovne kvality, účinnosti a bezpečnostných noriem.

Aj keď je stratégia oveľa viac než len nástrojom reakcie na krízy, čerpá poučenie z počiatočnej reakcie na pandémiu COVID-19 a robí európsky farmaceutický sektor lepšie pripraveným a odolnejším.

Stratégia predstavuje konkrétne opatrenia na zabezpečenie dostupnosti a cenovej prístupnosti liekov. Podporuje diverzifikované a bezpečné dodávateľské reťazce, zaisťuje otvorenú strategickú autonómiu EÚ vo svete a podporuje environmentálne udržateľné farmaceutické výrobky.

Stratégia tiež zabezpečí, aby farmaceutická politika EÚ naďalej slúžila verejnému zdraviu v neustále sa meniacom prostredí vedeckých a obchodných transformácií. Podporí inovácie zamerané na pacienta a umožní digitálne a technologické zmeny.

Ako uviedla Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie: „Pandémia koronavírusu zdôraznila zásadnú potrebu posilnenia našich systémov zdravotníctva. Patrí sem prístup k bezpečným, účinným a vysoko kvalitným liekom za prijateľnú cenu. V náročných hospodárskych a sociálnych časoch, ktorým EÚ v súčasnosti čelí, dnes prijatá stratégia zabezpečí, že Európa a Európania budú mať z týchto liekov naďalej úžitok. Vyzývam členské štáty a Parlament, aby podporili tento prístup, ktorý sa začne uplatňovať v nasledujúcich troch rokoch a neskôr.“

Ako povedala Margaritis Schinas, viceprezidentka pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas: „Účinné a bezpečné lieky, vakcíny a liečba pomohli pri riešení niektorých z hlavných príčin chorôb a život ohrozujúcich chorôb v minulosti. Tieto výrobky budú mať zásadný význam pre udržanie zdravia a pohody európskych občanov v týchto náročných časoch. Dnešná stratégia podporuje farmaceutický priemysel EÚ v tom, aby zostal konkurencieschopný a inovatívny a zároveň zohľadňoval potreby pacientov a potreby našich zdravotných systémov.“

Ako zdôraznila Stella Kyriakides, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín: „Dnes začneme pracovať na zabezpečení dostupnosti a prístupnosti bezpečných a účinných liekov za každých okolností a pre všetkých pacientov v celej EÚ. Našou farmaceutickou stratégiou pre Európu plníme svoj záväzok vytvoriť farmaceutické prostredie zamerané na budúcnosť a zamerané na pacienta, v ktorom môže priemysel EÚ inovovať, prekvitať a zostať globálnym lídrom. Je to naša dlhodobá vízia otvorenej strategickej autonómie a naša reakcia na výzvy dneška a zraniteľné miesta vystavené COVID-19. Dnes sme zaviedli ďalší pilier Európskej únie v oblasti zdravia.“

Viac informácií

Zdroj: EK, zverejnené: 25.11.2020, autor: rpa