Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia ohlásila spustenie novej publikačnej platformy s otvoreným prístupom – ORE (Open Research Europe).

Platforma ORE bola zriadená za účelom zverejňovania výsledkov výskumov financovaných z programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Vznik platformy oznámila Európska komisia (Direktoriát pre výskum a inovácie) dňa 7. apríla. Platforma je založená na princípoch otvorenej vedy s okamžitým publikovaním článkov, po ktorých nasledujú transparentné a otvorené hodnotenia vedeckých kolegov so zahrnutím všetkých podporných údajov a materiálov. Mená recenzentov sú zverejnené, rovnako ako ich recenzie, ktoré sú tiež citovateľné. Metriky na úrovni článkov budú neustále sledovať ich vedecký a sociálny dopad. V konečnom dôsledku platforma ORE umožní všetkým výskumníkom aj občanom bezplatný prístup k najnovším vedeckým objavom.

Tento oznam slúži taktiež ako výzva k publikovaniu článkov z oblasti výskumu financovaného z programu Horizont 2020. Platforma prijíma články zo všetkých oblastí vedy, vrátane prírodných vied, technických vied, lekárskych a zdravotníckych vied, poľnohospodárskych a veterinárnych vied, spoločenských vied, humanitných vied a umenia. Komisia pri oznámení zdôraznila, že ORE nie je úložiskom na ukladanie príspevkov, ktoré už boli publikované niekde inde. Predložený výskum musí byť originálny, nesmie byť predložený nikde inde a musí byť výstupom z grantu Horizont 2020, do ktorého je zapojený aspoň jeden z autorov.

Je potrebné tiež uviesť, že publikovanie v ORE je voliteľná služba, takže publikovanie výsledkov výskumu v nej nie je povinné. EK pokrýva všetky náklady spojené s publikovaním, neplatí sa žiadny autorský poplatok, čo znamená žiadne administratívne zaťaženie pre autorov. Okrem toho existuje záruka automatického dodržiavania požiadaviek otvoreného prístupu, je teda optimálnym riešením na publikovanie článkov po ukončení grantu z programov Horizont 2020 a Horizont Európa.

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené 15.4.2021, pew