Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia mení pracovný program Horizont 2020, aby viac odrážal globálny prísľub výskumu a vývoja v oblasti koronavírusu

horizon 2020

V novom pracovnom programe Európska komisia plánuje minúť ďalších 32,5 milióna EUR na štipendiá Marie Curie pre výskumných pracovníkov, ktorí cestujú za prácou na medzinárodných projektoch týkajúcich sa koronavírusu.

Európska komisia uverejnila aktualizovaný pracovný program na posledný rok Horizont 2020, ktorý odráža zmeny navrhnuté počas podujatia zameraného na získavanie finančných prostriedkov, ktoré sa konalo v máji 2020 s  cieľom povzbudiť globálne úsilie v oblasti výskumu a vývoja proti pandémii.

EK pôvodne uviedla, že presunie 675 miliónov EUR z programu Horizont 2020 na výskum vakcín, diagnostiky a terapeutík proti COVID-19. Tento krok bol súčasťou príspevku na medzinárodné podujatie, ktorého cieľom bolo získať 7,5 miliardy EUR z celého sveta.

V aktualizovanom pracovnom programe sa však uvádza, že sa presunie 641 miliónov EUR „zatiaľ nepridelených“ z programu Horizont 2020, spolu so „spätnými tokmi“ z finančných nástrojov a 1 milión EUR zo znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

Nová suma je o 33 miliónov EUR nižšia, ako sa pôvodne plánovalo v máji 2020, pretože EK sa vzdala plánov vyčleniť ďalších 32,5 milióna EUR na akcie Marie Skłodowska-Curie, ktoré boli určené na financovanie ciest výskumných pracovníkov na medzinárodných projektoch COVID-19.

Nové pracovné programy nakoniec získajú 400 miliónov EUR z programu Horizont 2020 na rizikové financovanie pridelené prostredníctvom programu InnovFin Európskej investičnej banky na infekčné choroby; 172 miliónov EUR na rozšírenie prebiehajúcich výskumných projektov COVID-19; 50 miliónov EUR na dodatočnú podporu výskumu vakcín uskutočňovaného Koalíciou pre epidemickú pripravenosť a inovácie; 15,5 milióna EUR na zriadenie novej výskumnej infraštruktúry na zber údajov o zdraví obyvateľstva z celej EÚ; a 3,5 milióna EUR na nasadenie inovatívnych robotických riešení v zdravotníctve.

Okrem toho EK už pred revíziou pracovného programu zvýšila rozpočet na výskum a vývoj COVID-19 koordinovaný Iniciatívou pre inovatívnu medicínu (The Innovative Medicines Initiative – IMI), verejno-súkromného ​​partnerstva medzi EÚ a farmaceutickým priemyslom. IMI má dostať 72 miliónov EUR na podporu výskumu zameraného na vývoj liečby a diagnostiky COVID-19 namiesto pôvodne plánovaných 45 miliónov EUR.

Celkovo je EÚ pripravená minúť približne 1 miliardu EUR z programu Horizont 2020 na výskum a vývoj pandémie. Ako uviedla komisárka EÚ pre výskum Mariya Gabriel: „Financovanie vo výške 1 miliardy EUR už zvyšuje úsilie pre nájdenie riešení na testovanie, liečbu a prevenciu koronavírusu pre všetkých.“ EK môže zvýšiť sumu 641 miliónov EUR o 20 %, ak vedci predložia väčší počet vhodných projektových návrhov, ako sa predpokladalo.

Ako ďalej dodala komisárka Gabriel: „Výskum a inovácie sú jadrom našej koordinovanej reakcie a program Horizont 2020 preukázal svoju hodnotu ako flexibilného nástroja na riešenie tejto krízy.“

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 18.6.2020, autor: rpa