Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia hľadá kandidátov do vedeckej rady ERC

Európska komisia zriadila nezávislý identifikačný výbor, ktorý začal vyhľadávať potencionálnych kandidátov na členov vedeckej rady Európskej rady pre výskum (European Research Council, ERC).

Členov vedeckej rady ERC vymenúva Komisia na základe odporúčaní identifikačného výboru, ktorý aktuálne priamo žiada hlavných predstaviteľov európskych výskumných organizácií o nominácie kandidátov prostredníctvom odporúčacích listov.

Členovia vedeckej rady sú menovaní na štvorročné funkčné obdobie, ktoré možno jedenkrát obnoviť. Práve prebiehajúci nominačný proces pomôže Komisii určiť nových členov vedeckej rady ERC, ktorí do funkcie nastúpia so začiatkom programu Horizon Europe v roku 2021, a zároveň sa zaradia sa do skupiny kandidátov pre budúce obnovenie členov.

Vedecká rada ERC
je zložená z 22 členov, ktorými sú poprední vedci a odborníci zastupujúci
celú európsku vedeckú komunitu.

Nominácie sa prijímajú do 30. septembra 2020.

Všetky informácie sú k dispozícii tu.

Viac informácií: