Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia bude presadzovať novú stratégiu univerzít

Mariya Gabriel

Stratégia, ktorá má byť oznámená v januári 2022, sa bude zameriavať na posilnenie inštitucionálnych väzieb, čo umožní zdieľanie zdrojov. Zavedenie európskeho študentského preukazu uznávaného na všetkých univerzitách poskytne zjednodušený prístup k študentským službám.

Komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel načrtla 9. decembra 2021 nastávajúcu stratégiu pre európske univerzity na európskom vzdelávacom samite a opísala, ako to podporí cezhraničnú spoluprácu a umožní univerzitám zohrávať vedúcu úlohu pri realizácii zelených a digitálnych politík EÚ.

Ako uviedla Gabriel: „Naša stratégia tiež oznámi niektoré hlavné iniciatívy a ďalšie kroky. Ide o rozvoj európskeho titulu a právneho štatútu aliancií univerzít, plné nasadenie iniciatívy európskych študentských preukazov a v neposlednom rade ďalšie zavádzanie iniciatívy európskych univerzít.

Spolu so stratégiou, ktorá má byť v plnom znení zverejnená v januári 2022, Komisia predloží návrh nezáväzného paktu zameraného na podporu efektívnejšej spolupráce medzi európskymi inštitúciami vyššieho vzdelávania. Zámerom je „v prípade potreby prijať opatrenia pre flexibilnejšie prístupy, podporovať a umožňovať užšiu nadnárodnú spoluprácu vrátane prepojených vzdelávacích a výskumných aktivít,“ dodala Gabriel.

Dlho očakávaná stratégia vychádza z konzultácií Komisie s viac ako 5 000 inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa hlasne vyjadrili k tomu, čo chcú zahrnúť do plánu.

Ako sa uvádza v politickom dokumente Európskej asociácie univerzít: „Celkovými cieľmi takejto stratégie by malo byť prispieť k zlepšeniu rámcových podmienok pre univerzity, aby posilnili svoje poslanie, a tak čo najlepšie slúžili spoločnosti.“

Jan Palmowski, generálny riaditeľ Cechu európskych univerzít s intenzívnym výskumom, uviedol, že stratégia by mala zdôrazniť hodnotu akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie, ako aj stanoviť ambiciózny cieľ verejných výdavkov.

Stavebné bloky

Komisárka Gabriel vymenovala tri stavebné kamene stratégie, pričom zdôraznila úlohu univerzít pri podpore „nášho európskeho spôsobu života“ prostredníctvom zamerania sa na kvalitu, inklúziu a rešpektovanie demokratických praktík a akademickej slobody.

Po druhé, chce, aby stratégia umožnila univerzitám zohrávať kľúčovú úlohu v ekologickom a digitálnom prechode, a to vývojom ekologických technologických riešení a vybavovaním Európanov zručnosťami, ktoré budú potrebné v budúcom hospodárstve.

Po tretie, komisárka uviedla, že nová stratégia pomôže posilniť celosvetové postavenie európskych univerzít. Ako ďalej dodala Gabriel: „Vďaka zdieľaniu praktík a zdrojov medzi univerzitami s rôznymi silnými stránkami profitujú všetky inštitúcie, čo následne zvýši atraktivitu [Európy] nielen ako študijnej a výskumnej destinácie, ale aj ako atraktívneho partnera pre spoluprácu v oblasti vzdelávania, výskumu a inovácií.“

Univerzitné aliancie, ktoré sa podľa Gabriel budú v rámci novej stratégie ďalej rozvíjať, zohrajú kľúčovú úlohu pri podpore takejto spolupráce.

Komisia koncom novembra 2021 spustila poslednú výzvu v rámci programu Erasmus + v hodnote 272-miliónov EUR na posilnenie existujúcich a vytvorenie nových aliancií univerzít.

Iniciatíva, ktorá odštartovala v roku 2019, má za cieľ pomôcť inštitúciám vysokoškolského vzdelávania spolupracovať a spoločne zvyšovať ich výkonnosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť. V súčasnosti existuje 41 takýchto nadnárodných aliancií zahŕňajúcich 280 univerzít v EÚ, Islande, Nórsku, Srbsku, Turecku a Spojenom kráľovstve – a univerzitné asociácie vyjadrili podporu ďalšiemu rozvoju programu.

Viac informácií:

What is the European Universities Initiative?

May be an image of 5 people and text that says "Edheuatior The European Strategy for Universities Multiplying opportunities in the higher education sector by pooling resources and talent 05 European Commission ssio #EduSummitEU"
Edu Summit EU

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ec.europa.eu, zverejnené: 10. 12. 2021, autor: rpa