Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska komisia a asociácia pre umelú inteligenciu, dáta a robotiku podpísali výskumné partnerstvo

Európska komisia a združenie AI, Data and Robotics Association (Adra) podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa ustanovuje naprogramované partnerstvo, ktoré bude slúžiť ako európsky kontaktný bod pre umelú inteligenciu (AI), dáta a robotiku. Adra je jedným z európskych partnerstiev v digitálnej oblasti, priemysle a vesmíre v rámci Horizont Európa, nového rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027. Partnerstvo využíva celkovo 2,6-miliardy EUR na riešenie kľúčových výziev v oblasti európskej umelej inteligencie, dát a robotiky.

Združenie AI, Data and Robotics Association (Adra) bolo založené 21. mája 2021, aby zastupovalo súkromnú stránku partnerstva. Adra je spoločnou iniciatívou piatich priemyselných a výskumných výborov s cieľom zlepšiť pozíciu Európy v tomto sektore. Univerzita v Twente v Holandsku je úzko zapojená do tohto partnerstva. Stefano Stramigioli, profesor Advanced Robotics na Univerzite v Twente, je jedným z viceprezidentov spoločnosti Adra a pôsobí ako viceprezident pre euRobotics (Európska asociácia robotiky).

Víziou partnerstva je podporiť európsku konkurencieschopnosť, spoločenský blahobyt a environmentálne aspekty, aby sme mohli byť lídrom vo svete vo výskume, vývoji a zavádzaní dôveryhodnej umelej inteligencie, údajov a robotiky založenej na hodnotách založených na európskych základných právach, zásadách a hodnotách. Do roku 2030 sa očakáva európska suverenita vo vývoji a nasadení spoľahlivej, bezpečnej a robustnej umelej inteligencie, dát a robotiky, kompatibilnej s hodnotami a predpismi EÚ.

Viac informácií:

European Commission and AI, Data and Robotics Association signed partnership

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.utwente.nl, zverejnené: 15. 7. 2021, autor: rpa