Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska asociácia univerzít (EUA) stanovila inovačný program

EUA Innovation Agenda 2026. Zdroj: https://eua.eu

Európska asociácia univerzít (EUA) čerpala zo skúseností členov pri plnení ich inovačného poslania v súlade s miestnym, národným a európskym vývojom, aby vypracovala zastrešujúci inovačný program. Načrtáva kľúčové témy a ciele pre univerzitný sektor ako celok a konkrétne pre EUA, berúc do úvahy rôznorodé profily a inovačné aktivity jej členstva a európskych univerzít vo všeobecnosti. Dokument pomôže zabezpečiť, aby význam a hodnotu univerzitných inovácií pre spoločnosť uznali a posilnili tvorcovia národných a európskych politík, financujúce agentúry a samotné univerzity.

Po zverejnení vôbec prvej správy z prieskumu inovácií pred rokom dosiahla rozsiahla práca EUA v tejto oblasti dôležitý míľnik: čísla by teraz mohli podporiť diskusie o tom, čo univerzity ako inovátori robia dobre a čo musia robiť ešte lepšie. Skoršie iniciatívy EUA v spojení výskumu, inovácií a regionálneho rozvoja pre politiku boli úspešné pri presadzovaní príspevkov univerzitného sektora, najprv k stratégiám inteligentnej špecializácie a neskôr, pre inovačné ekosystémy. Prieskum potvrdil dôležitosť tejto práce: inovácie sú teraz pevnou súčasťou inštitucionálnych cieľov väčšiny univerzít, čo im umožňuje efektívne riadiť inovačné ekosystémy v celej Európe.

Viac informácií:

EUA Innovation Agenda 2026

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://eua.eu, zverejnené: 8. 2. 2023, autor: rpa