Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európska asociácia univerzít (EUA): Nemeckí, rakúski a holandskí akademickí prezidenti sa zjednotili vo výzve na investovanie EÚ do výskumu a vývoja

EUA presents new Strategic Plan - ERA Portal Austria

Prezidenti Nemeckej konferencie rektorov (HRK), rakúskych univerzít (UNIKO) a Asociácie univerzít v Holandsku (VSNU), všetci členovia EUA (Európska asociácia univerzít), zverejnili spoločné vyhlásenie vyzývajúce vlády, aby uznali hodnotu vzdelávania, výskumu a inovácií viacročného finančného rámca EÚ.

EUA dôrazne podporuje dokument „Posledná šanca investovať do európskeho vysokoškolského vzdelávania a výskumu“, ktorý prichádza v rozhodujúcom čase, keď v súčasnosti prebiehajú rozhodujúce rokovania o sedemročnom rozpočte. Signatári zdôrazňujú, že tvorcovia politík musia konať rýchlo, aby určili správny smer k úspešnej budúcnosti, a to výrazným zvýšením finančných prostriedkov pre hlavné programy, ako sú Horizon Europe a Erasmus +.

Je dôležité, aby diskusia prebiehala na národnej úrovni a v národných médiách s cieľom presvedčiť vlády. V úzkej spolupráci s európskymi národnými univerzitnými asociáciami sa EUA v osobitných kampaniach dlhodobo zasadzuje o „dostatočné, udržateľné a jednoduché financovanie EÚ pre univerzity“. Asociácia povzbudzuje a podporuje členov pri presadzovaní ambicióznych investícií do výskumu, inovácií a vzdelávania. Je to naliehavé, pretože rokovania o rozpočte sa blížia k vrcholu a nová generácia programov financovaných EÚ sa začne v januári 2021. EUA podporuje úsilie Európskeho parlamentu pri podpore programov zameraných na budúcnosť, ako sú Horizon Europe a Erasmus +.

Spoločné vyhlásenie HRK, UNIKO a VSNU bolo zverejnené 21. októbra 2020.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 30.10.2020, autor: rpa