Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

European innovation scoreboard 2021

Christian Danielsson (@DanielssonEU) | Twitter

Európska komisia zverejnila 21. júna 2021 európsku hodnotiacu tabuľku inovácií 2021 (European Innovation Scoreboard 2021), ktorá ukazuje, že inovačná výkonnosť Európy sa v celej EÚ naďalej zlepšuje. Inovačná výkonnosť EÚ sa v priemere od roku 2014 zvýšila o 12,5 %. Päť členských štátov zaznamenalo zlepšenie výkonnosti o 25 % alebo viac (Cyprus, Estónsko, Grécko, Taliansko a Litva).

V rámci EÚ naďalej dochádza ku konvergencii, pričom krajiny s horšou inovačnou výkonnosťou rastú rýchlejšie ako krajiny s lepšou inovačnou výkonnosťou, čím sa medzi nimi prekonáva priepasť v oblasti inovácií. Podľa zverejneného prehľadu výsledkov regionálnych inovácií 2021 (Regional Innovation Scoreboard 2021) sa tento trend týka inovácií v regiónoch EÚ. V globálnom prostredí si EÚ vedie lepšie ako jej konkurenti (Čína, Brazília, Južná Afrika, Rusko a India), zatiaľ čo v porovnaní s EÚ má výkonnostný náskok Južná Kórea, Kanada, Austrália, USA a Japonsko. Tohtoročná európska hodnotiaca tabuľka inovácií je založená na revidovanom rámci, ktorý obsahuje nové ukazovatele digitalizácie a udržateľnosti životného prostredia, čím sa hodnotiaca tabuľka viac približuje politickým prioritám EÚ.

Kľúčové zistenia

Na základe ich skóre sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny: lídri v oblasti inovácií, silní inovátori, mierni inovátori a nastupujúci inovátori.

  • Lídrom v oblasti inovácií v EÚ naďalej zostáva Švédsko, za ním nasleduje Fínsko, Dánsko a Belgicko, pričom všetky majú inovačnú výkonnosť vysoko nad priemerom EÚ.
  • Výkonnostné skupiny majú tendenciu byť geograficky koncentrované, pričom lídri inovácií a najsilnejší inovátori sa nachádzajú v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a nastupujúcich inovátorov v južnej a východnej Európe.
  • Slovensko patrí v EÚ do kategórie nastupujúcich inovátorov.
  • Inovačná výkonnosť EÚ sa v priemere od roku 2014 zvýšila o 12,5 percentuálneho bodu. Výkonnosť sa zvýšila najviac na Cypre, v Estónsku, Grécku, Taliansku a Litve.
  • Päť členských štátov bolo svedkom zlepšenia výkonnosti o 25 % alebo viac (Cyprus, Estónsko, Grécko, Taliansko a Litva). Štyri členské štáty dosiahli zlepšenie výkonnosti o 15 až 25 % (Belgicko, Chorvátsko, Fínsko a Švédsko). V ôsmich členských štátoch sa výkonnosť zlepšila o 10 až 15 % (Rakúsko, Česko, Nemecko, Lotyšsko, Malta, Holandsko, Poľsko a Španielsko). Zvyšných 10 členských štátov bolo svedkom zlepšenia výkonnosti až o 10 %.
  • Pri porovnaní priemeru EÚ s výberom globálnych konkurentov je Južná Kórea najinovatívnejšou krajinou, ktorá dosahuje 36 % nad skóre EÚ v roku 2014 a 21 % nad EÚ v roku 2021. EÚ je pred Čínou, Brazíliou a Južnou Afrikou , Rusko a India v tohtoročnom EIS, zatiaľ čo Kanada, Austrália, USA a Japonsko majú v porovnaní s EÚ náskok v oblasti inovačnej výkonnosti.
  • Inovačná výkonnosť sa v období od roku 2014 zvýšila u 225 regiónov z celkového počtu 240 regiónov. V priebehu času došlo k procesu konvergencie regionálnej výkonnosti so znižovaním rozdielov vo výkonnosti medzi regiónmi.
  • Najinovatívnejším regiónom v Európe je švédsky Štokholm, za ním nasleduje fínska Etelä-Suomi a nemecký Oberbayern. Na štvrtom mieste je dánsky Hovedstaden a na piatom Zürich vo Švajčiarsku.
  • Slovensko patrí v EÚ do kategórie nastupujúcich inovátorov.

Thierry Breton, komisár pre vnútorný trh, uviedol: „Európske inovácie, ako sú technológie v jadre nových vakcín COVID-19, boli rozhodujúce pre boj a prekonanie súčasnej pandémie. Zlepšená výkonnosť EÚ v oblasti inovácií je veľmi pozitívnym signálom. Investovanie do inovácií znamená investovanie do našej schopnosti byť na technologickom čele pre udržateľnú, digitálnu a odolnú ekonomiku a spoločnosť.“

Mariya Gabriel, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež, uviedla: „Záväzok Európy v oblasti inovácií sa prejavuje neustálym zlepšovaním inovačného výkonu. Všetky členské štáty a regióny EÚ investujú viac do inovácií a rozdiel v inováciách v EÚ sa zmenšuje. Na podporu európskych inovačných kapacít bude Horizont Európa propagovať excelentnosť a podporovať špičkových výskumných pracovníkov a inovátorov pri presadzovaní systémových zmien potrebných na zabezpečenie zelenej, zdravej a odolnej Európy.“

Elisa Ferreira, komisárka pre súdržnosť a reformy, uviedla: „Inovácie sú čoraz viac jedným z rozhodujúcich faktorov na podporu rozvoja a konvergencie v celej Európe. Aj keď tieto dôležité správy poukazujú na pokrok dosiahnutý vo veľkej časti Európy, stále zostáva značná inovačná priepasť, najmä v prípade menej rozvinutých a okrajových regiónov. Riešenie rozdielov v inováciách je rozhodujúce pre hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť. Kohézne fondy budú aj naďalej podporovať inteligentné a miestne inovačné stratégie.“

Viac informácií:

EC – press release

European Innovation Scoreboard (EIS) 2021 

Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2021

European Innovation Scoreboard 2021 – Slovakia

infograph

Zdroj: EK, zverejnené: 22. 6. 2021, autor: rpa