Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Eurokomisia spustila proces hodnotenia národných plánov obnovy a odolnosti

Obrázok

Európska komisia (EK) začala 11. júna 2021 proces podrobného hodnotenia národných plánov obnovy a odolnosti, ktoré jej zaslali jednotlivé členské štáty Európskej únie, aby mohli na ich základe čerpať z financovania, ktoré ponúka multimiliardový európsky plán obnovy po koronakríze.

Národné plány obnovy a odolnosti sa budú hodnotiť na základe 11 transparentných kritérií stanovených v nariadení, ktorým sa ustanovuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, hlavná zložka programu Next Generation EU (NGEU).

V súlade s ustanoveniami nariadenia bude EK počas celého obdobia hodnotenia národných plánov úzko spolupracovať s každým z členských štátov s cieľom objasniť všetky potenciálne a otvorené otázky. Brusel môže napríklad požiadať národné vlády o doplňujúce informácie k jednotlivým politickým ambíciám či reformným krokom.

“Naším cieľom je spolupracovať s členskými štátmi na zabezpečení optimálneho využitia týchto finančných prostriedkov,” uviedla v tejto súvislosti Európska komisia.

NGEU je dočasný nástroj na ozdravenie ekonomiky a spoločnosti vo výške 750-miliárd EUR, na ktorom sa vlani v lete dohodli šéfovia vlád a štátov EÚ. Ozdravný plán bude financovaný jedinečným spôsobom prostredníctvom spoločnej pôžičky na svetových finančných trhoch.

Hlavným cieľom ozdravného plánu je napraviť ekonomické a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu a v dlhodobom meradle prispieť k zelenšej a digitálnejšej Európe. Jednou z hlavných podmienok schválenia národných plánov je, aby členské štáty zo sumy im pridelenej vyčlenili najmenej 37 % na zelený prechod, vrátane záchrane biodiverzity, a 20 % na digitalizáciu.

Srdcom NGEU je mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý na podporu investícií a reforiem poskytne 672,5-miliardy EUR. Táto suma je rozdelená na nevratné granty v celkovej výške 312,5-miliárd EUR a výhodné pôžičky v hodnote 360-miliárd EUR.

Európska komisia má dva mesiace na schválenie národných plánov – od termínu ich odovzdania. Následne bude mať Rada EÚ (ministri členských krajín) jeden mesiac k dispozícii na prijatie konečného rozhodnutia.

Viac informácií:

Plán obnovy pre Európu

Zdroj: EK; https://www.partnerskadohoda.gov.sk, zverejnené: 14. 6. 2021, autor: rpa