Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EUA sa zaväzuje uskutočniť 11 politických opatrení v novom Európskom výskumnom priestore

Európska asociácia univerzít. Zdroj: https://eua.eu

Európska asociácia univerzít (EUA) vybrala 11 politických opatrení v novom Európskom výskumnom priestore (ERA), keďže členské štáty majú rozhodnúť o tom, ktoré z 20 bodov uvedených v politickej agende ERA sa použijú na implementáciu.

Ako uviedla asociácia: „EUA sa teší na oznámenie záväzkov prijatých členskými štátmi a dúfa, že tieto záväzky splnia očakávania zainteresovaných strán v oblasti výskumu a inovácií, a čo je ešte dôležitejšie, veľké výzvy, ktorým čelí európsky výskum a inovácie.“

Viac informácií:

Viac informácií o opatreniach politiky ERA

EUA commits to ERA actions and looks forward to member states’ commitments

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://eua.eu, zverejnené: 15. 7. 2022, autor: rpa