Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EUA a CESAER požadujú vyváženejšie financovanie v rámci klastrov Horizont Európa

Vyhlásenie EUA a CESAER. Zdroj: https://sciencebusiness.net

V novom vyhlásení Európska asociácia univerzít (EUA) a CESAER, asociácia univerzít vedy a techniky v Európe, vyjadrili svoje spoločné obavy z nevyváženého podielu financovania výskumných projektov v rámci klastrov Horizont Európa v rámci druhého piliera programu v porovnaní s projektami v ďalšej fáze ich vývoja a realizácie.

Ako také a na základe analýzy pokrývajúcej prvé dva roky výziev programu Horizont Európa tieto dve združenia vyzývajú Európsku komisiu, aby vyrovnala pomer výziev s nižšou, strednou a vyššou úrovňou technologickej pripravenosti (TRL) pre témy spoločných výziev v II. pilieri.

Vo vyhlásení sa ďalej zdôrazňuje dôležitosť dostatočného financovania projektov s nižšími TRL a zdôrazňujú sa dôsledky, najmä pre kľúčové transformácie v rámci ekologických a digitálnych prechodov, spoluprácu medzi príjemcami a vedúce postavenie Európy v oblasti špičkových technológií a kľúčových technológií.

Napokon, okrem daného problému, EUA a CESAER opätovne zdôrazňujú potrebu ísť nad rámec pojmu TRL skúmaním a pilotovaním nových prístupov a napokon prechodom k modernejším a sofistikovanejším metódam v rámci prepojeného modelu inovácie.

Ďalšie informácie nájdete v úplnom vyhlásení: Budúcnosť Horizont Európa prostredníctvom vyvážených klastrových výziev.

Vyhlásenie bolo vypracované v kontexte priebežného hodnotenia programu Horizont Európa. Bude tiež informovať o reakcii EUA na prebiehajúcu verejnú konzultáciu o výskumných a inovačných programoch EÚ Horizont na roky 2014-2027.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://eua.eu, zverejnené: 28. 2. 2023, autor: rpa