Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ zvyšuje financovanie výskumu a vývoja vo Fínsku 523-miliónmi EUR z kohéznych peňazí

Sanna Marin, premiérka Fínska. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Európska komisia oznámila 12. mája 2022, že Fínsko získa 523-miliónov EUR z kohéznych peňazí EÚ na zlepšenie svojich systémov výskumu, vývoja a inovácií.

Financovanie je súčasťou širšieho investičného balíka EÚ pre Fínsko vo výške 2-miliárd EUR a zahŕňa investície do digitalizácie a podpory malých a stredných podnikov. Fínska vláda sa zaviazala investovať 40 % z tohto kola peňazí z politiky súdržnosti z EÚ do zeleného prechodu.

Časť peňazí na výskum, vývoj a inovácie sa minie v súlade s fínskou stratégiou inteligentnej špecializácie, investičným plánom zavedeným EÚ s cieľom pomôcť regiónom zvýšiť ich inovačnú kapacitu stavaním na miestnych priemyselných, vzdelávacích a výskumných aktívach.

Oznámenie pridáva väčšiu váhu plánom fínskej vlády na zvýšenie výdavkov na výskum a vývoj v priebehu niekoľkých nasledujúcich rokov. Politické strany vo Fínsku nedávno dosiahli dohodu, ktorá by mohla vydláždiť cestu k zvýšeniu verejných a súkromných výdavkov na výskum a vývoj do roku 2030 na 4 % HDP.

Viac informácií:

EU cohesion policy: Commission adopts €2 billion Partnership Agreement with Finland for 2021-2027

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 13. 5. 2022, autor: rpa