Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ vyčlení 4,5-milióna EUR na 324 projektov ukrajinských vedcov, aby mohli pokračovať v ich výskume

EÚ vyčlení 4,5-milióna EUR na 324 projektov ukrajinských vedcov. Zdroj: EC

 

S cieľom poskytovať nepretržitú podporu ukrajinskému výskumu Komisia strojnásobila pôvodný rozpočet štipendijného programu EURIZON na 4,5-milióna EUR v rámci programu Horizont Európa. Ruská invázia na Ukrajinu priniesla výskumníkom každodenné výzvy. Neustála hrozba útokov na kritickú infraštruktúru, ako aj nemožnosť cestovať a znižovanie štátneho financovania brzdili pokrok vo výskume. Napriek týmto výzvam sú ukrajinskí vedci naďalej oddaní svojej práci.

Očakáva sa, že štipendijný program EURIZON bude mať významný pozitívny vplyv na prácu ukrajinských výskumníkov, vrátane príležitosti reštartovať ich projekty, vykonávať špičkový výskum, nadviazať stabilný kontakt s medzinárodnými partnermi a rozšíriť šírenie výskumu. Štipendijný program im tiež umožní znížiť stres, pomôcť vyriešiť rodinné ťažkosti, získať prístup do zahraničných univerzitných knižníc, udržať si IT špecialistov a identifikovať trendy a osvedčené postupy vo verejnej správe.

Celkovo bude štipendijný program využívať 65 projektov vrátane 324 ukrajinských vedcov. Niektoré už začali svoju činnosť, pričom posledná skupina projektov získala granty a začali od 1. mája 2024.

Projekty budú vykonávať svoj výskum vo všetkých vedeckých oblastiach a budú sa vykonávať v spolupráci s európskymi výskumnými infraštruktúrami.

 

 

Pozadie

V apríli 2023 projekt EURIZON financovaný EÚ spustil ich štipendijný program „Granty na vzdialený výskum pre výskumníkov z Ukrajiny“. Cieľom bolo ponúknuť zraniteľným výskumníkom krátkodobé štipendiá trvajúce 6 alebo 12 mesiacov. Štipendijný program financuje výskumné projekty realizované v spolupráci s Európskymi výskumnými infraštruktúrami.

Pôvodne projekt EURIZON predpokladal prijatie maximálne 70 žiadostí a očakával podporu približne 22 tímov, spolu približne 90 výskumníkov, s rozpočtom 1,5-milióna EUR. Výzva bola uzavretá v máji 2023 po rozsiahlej kampani na šírenie informácií na Ukrajine. Odozva prekonala očakávania, celkovo bolo doručených 786 žiadostí, z ktorých bolo 730 oprávnených. S cieľom uspokojiť vysoký dopyt sa Komisia v januári 2024 rozhodla strojnásobiť pôvodne pridelený rozpočet na 4,5-milióna EUR, pričom teraz financuje 65 projektov vrátane 324 výskumných pracovníkov.

Žiadosti prišli z celej Ukrajiny, väčšina z Kyjeva, po ktorom nasledoval Charkov a Ľvov. Medzi žiadateľmi boli dobre zastúpení mladí výskumníci. Z hľadiska rodového rozmeru 88 % tímov zahŕňalo ženy.

Oprávnené žiadosti pokrývali rôzne tematické oblasti, ako napríklad:

 

  •  38 % Fyzikálne vedy a inžinierstvo
  • 15 % Životné prostredie
  • 15 % Sociálne a kultúrne inovácie
  • 14 % Zdravie a potraviny
  • 10% Energie
  • 6 % Dátové, výpočtové a digitálne výskumné infraštruktúry

 

V dôsledku prebiehajúcej ruskej útočnej vojne čelí Ukrajina stupňujúcim sa škodám na výskumnej infraštruktúre, logistickým a finančným problémom pri udržiavaní výskumných aktivít v krajine a znepokojujúcej strate kvalifikovaných odborníkov.

Jedným z míľnikov je spustenie kancelárie Horizont Európa v Kyjeve. Okrem toho sa EÚ zaviazala poskytnúť ukrajinskej výskumnej a inovačnej komunite ďalšiu konkrétnu praktickú pomoc.

 

Iliana Ivanova, komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež. Zdroj: EC

 

 

Viac informácií:

EU solidarity with Ukraine – European Commission

International cooperation with Ukraine in research and innovation

Rise of the budget for our esteemed Fellowship program “Remote Research Grants for Ukrainian Researchers”

Horizon Europe Office in Ukraine – Horizon Europe Office in Ukraine

Horizon Europe: Research infrastructures – European Commission

 

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 6.5.2024, autor: rup