Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ sa pripojí k úsiliu COVAX za spravodlivý prístup k vakcínam COVID-19

COVAX initiative: the COVID-19 vaccine Global Access Facility

Európska komisia sa má podieľať na medzinárodnej iniciatíve COVAX, ktorá bola založená na zabezpečenie spravodlivého prístupu k cenovo dostupným vakcínam COVID-19, a ponúkne záruky vo výške 400-miliónov EUR na nákup zásob pre chudobnejšie krajiny. Cieľom COVAX-u, ktorý vedie Gavi, Aliancia pre vakcíny, Koalícia pre inovácie v oblasti pripravenosti na epidémiu (CEPI) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), je urýchliť vývoj a výrobu vakcín COVID-19 a zabezpečiť prístup do všetkých krajín sveta.

Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, uviedla: „Globálna spolupráca je jediný spôsob, ako prekonať globálnu pandémiu. V rámci globálnej reakcie na koronavírus a kampane Global Goal Unite sme videli, že sa svet spojil ako jeden celok. Doteraz bolo prisľúbených takmer 16-miliárd EUR a najtalentovanejší vedci a organizácie združujú svoje úsilie v oblasti dodávania vakcín, testov a liečby, ktoré budú naším univerzálnym, spoločným dobrom. EK oznámila príspevok 400-miliónov EUR pre COVAX na spoluprácu pri nákupe budúcich vakcín v prospech krajín s nízkym a stredným príjmom. Som si istá, že sa tým priblížime k nášmu cieľu: spoločnému porazeniu tohto vírusu.“

V rámci spoločného záväzku EÚ (Európska komisia, členské štáty a európske finančné inštitúcie, najmä EIB) mobilizovať zdroje na globálnu odpoveď na koronavírus má EK v úmysle mobilizovať až 400-miliónov EUR záruk na podporu COVAX a jeho základných cieľov ako súčasť úsilia tímu Európa.

Podrobné podmienky účasti a príspevku EÚ budú vypracované v najbližších dňoch a týždňoch. EK je pripravená vložiť svoje odborné znalosti a zdroje do práce v rámci agentúry COVAX na urýchlenie a rozšírenie vývoja a výroby globálnych dodávok vakcín. Účasť EÚ na programe COVAX bude doplnkom k prebiehajúcim rokovaniam EÚ o predbežných nákupných dohodách so spoločnosťami vyvíjajúcimi vakcíny v mene členských štátov.

Zdroj: EK; https://sciencebusiness.net, zverejnené: 2.9.2020, autor: rpa