Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ sa dohodla na prvom programe digitálnej transformácie

Digital

Európsky parlament a Rada EÚ 14. decembra 2020 dosiahli dohodu o programe Digitálna Európa vo výške 7,5-miliárd EUR, ktorý je navrhnutý na podporu európskych ambícií v oblasti technologickej suverenity.

Nový program doplní výskum v rámci programu Horizon Europe, financovanie vývoja a nasadenia superpočítačov, nástrojov umelej inteligencie (AI) a kybernetickej bezpečnosti, ako aj podpora digitálnych zručností.

Z týchto 7,5-miliárd EUR idú 2-miliardy EUR na zriadenie celoeurópskych dátových priestorov, úložísk, ktoré sprístupnia údaje výskumníkom, spoločnostiam a občanom, a na financovanie projektov umelej inteligencie v oblasti zdravia a mobility.

Ďalších 2,2-miliardy EUR sa investuje do superpočítačov, vrátane príspevku EÚ do verejno-súkromného partnerstva v oblasti superpočítačov EuroHPC vo výške 8-miliárd EUR. Prvým programom v roku 2021 bude získanie aspoň jedného exascale počítača schopného vykonať jeden kvintilión výpočtov za sekundu. To podľa plánov Komisie na prvé dva roky programu vytvorí z Európy „špičkový superpočítačový región“.

Školenie a projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré budú koordinované novým kompetenčným centrom EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti so sídlom v Bukurešti a pridruženou sieťou, dostanú celkovo 1,6-miliardy EUR. V nasledujúcich dvoch rokoch budú tieto projekty zahŕňať zavedenie kvantovo zabezpečenej verejnej komunikačnej infraštruktúry a vytvorenie európskej informačnej siete o kybernetických hrozbách.

Zvyšných 1,7-miliardy EUR podporí digitálne zručnosti a financuje zavádzanie technológií. V cenách roku 2018 predstavuje rozpočet pre Digitálnu Európu 6,76-miliárd EUR, čo je výrazne menej ako 8,19-miliárd EUR navrhovaných Európskou komisiou v máji 2020. Program tiež nezískal časť 15-miliardového doplnenia rozpočtu EÚ, o ktorom rokoval Európsky parlament v novembri 2020, na rozdiel od partnerov, ako je napríklad Horizon Európe.

Ako uviedol europoslanec Valter Flego: „Hoci program nebol doplnený konečnou dohodou o VFR [rozpočet EÚ], zostáva najdôležitejším nástrojom na dosiahnutie nášho cieľa, ktorým je presadzovanie digitálnej suverenity Európy.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 17.12.2020, autor: rpa