Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ prostredníctvom Európskej rady pre inovácie podporí ukrajinské startupy 20-miliónmi EUR

Podpora EIC pre ukrajinské startupy. Zdroj: https://europskenoviny.sk

Európska komisia odštartovala ambicióznu akciu v hodnote 20-miliónov EUR na podporu ukrajinského inovačného spoločenstva. Prostredníctvom cielenej zmeny pracovného programu Európskej rady pre inovácie (EIC) na rok 2022 sa v rámci novej iniciatívy poskytne podpora do výšky 60 000 EUR pre minimálne 200 ukrajinských startupov v oblasti špičkových technológií. EIC okrem toho poskytne aj nefinančnú podporu, ako sú napríklad poradenské služby pre podniky a sprostredkovanie kontaktov. Zlepší sa tým schopnosť interakcie medzi ukrajinskými inovátormi a európskym inovačným ekosystémom a možnosť vstúpiť na nové trhy a využívať európske finančné nástroje.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Popri boji proti ruskej vojenskej agresii je nevyhnutné, aby sa Ukrajina pozerala aj dopredu. Krajina má živé startupové prostredie a veľký potenciál pre inovačné podniky. Je veľmi dôležité zachovať tieto hospodárske kapacity a umožniť ukrajinským technologickým inovátorom rásť a ešte viac sa integrovať do európskeho inovačného ekosystému. Chceme, aby rozšírili svoju činnosť na európske trhy aj mimo nich.“

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová doplnila: „Naším cieľom je mobilizovať všetky možné zdroje a poskytnúť Ukrajine podporu. Dnes vyzývame európskych aktérov v oblasti inovácií, ako sú združenia startupov, centrá na podporu podnikania, inkubátory a akcelerátory, aby sa k nám pripojili a podporili ukrajinskú komunitu v oblasti špičkových technológií, aby sa stala silnejšou, odolnejšou a konkurencieschopnejšou.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodala: „Pred ruskou inváziou mala Ukrajina dynamické startupové prostredie v oblasti technológií, v ktorom existovalo viac ako 1 600 startupov. Cieľom tejto novej akcie je zachovať uvedený pokrok, posilniť prepojenie s európskym inovačným ekosystémom a zabezpečiť, aby ukrajinské startupy mali dobrú pozíciu na to, aby sa stali kľúčovou hnacou silou pri obnove ukrajinského hospodárstva.“

Podpora vo výške 20-miliónov EUR sa poskytne prostredníctvom súťažnej výzvy na predkladanie návrhov pre celoeurópsku sieť združení startupov, ktorá podporuje ukrajinské zúčastnené strany v oblasti inovácií. Zabezpečia sa synergie s príslušnými iniciatívami EÚ, ako je napríklad sieť Enterprise Europe Network. Touto výzvou, ktorá sa otvorí 23. júna 2022, sa Európska rada pre inovácie (EIC) snaží zabezpečiť kontinuitu činností ukrajinských technologických spoločností a podporiť ich rast. Akcia môže pomôcť pripraviť ukrajinské startupy na uchádzanie sa o možnosti financovania zo zdrojov EIC. EIC môže financovať startupy až do výšky 17,5-milióna EUR v grantoch a kapitálových investíciách a môže prilákať ďalšie súkromné investície až do trojnásobku sumy investovanej z verejných prostriedkov.

Okrem toho dnes po ratifikácii Ukrajinou nadobudla platnosť dohoda o pridružení Ukrajiny k programu Horizont Európa a k výskumným a vzdelávacím programom Euratomu. Dohoda bola podpísaná 12. októbra 2021 pri príležitosti samitu EÚ – Ukrajina. Teraz majú európski a ukrajinskí výskumníci a inovátori, univerzity, podniky vrátane malých a stredných podnikov (MSP) všetky príležitosti na spoluprácu za rovnakých podmienok s cieľom dosiahnuť spoločné ciele a riešiť kritické výzvy. Vzhľadom na pokračujúcu ruskú vojnovú agresiu voči Ukrajine a záväzok EÚ ponúknuť ukrajinskému výskumnému a inovačnému spoločenstvu konkrétne prostriedky na podporu sa Ukrajina bude zúčastňovať na programe Horizont Európa a programoch Euratomu bez toho, aby musela v rokoch 2021 a 2022 finančne prispievať. Jej odpustený príspevok sa odhaduje na približne 20-miliónov EUR.

Táto podpora dopĺňa prebiehajúce iniciatívy „Európsky výskumný priestor pre Ukrajinu“ (ERA4Ukraine), Horizont4 Ukraine a ERC pre Ukrajinu, ako aj špecializovaný štipendijný program vo výške 25-miliónov EUR v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) pre výskumníkov vysídlených z Ukrajiny.

Súvislosti

Vo februári 2022 Komisia prijala ročný pracovný program EIC, čím sa otvorili možnosti financovania v hodnote viac ako 1,7-miliardy EUR v roku 2022. EIC, ktorá svoju činnosť začala v marci 2021 ako hlavná novinka v rámci programu Horizont Európa, má v rokoch 2021 až 2027 celkový rozpočet vo výške viac ako 10-miliárd EUR. S cieľom mobilizovať všetky možné zdroje a poskytnúť podporu, ktorá môže Ukrajine pomôcť v týchto ťažkých časoch, sa pracovný program EIC zmenil s cieľom otvoriť ďalšiu výzvu na predkladanie návrhov zameranú na ukrajinskú komunitu v oblasti špičkových technológií, ktorá má veľký potenciál na vytváranie prelomových inovácií. V posledných rokoch ukrajinské startupové prostredie neustále rastie a zvyšuje svoj príspevok k hospodárskemu rastu Ukrajiny. Táto akcia by mala posilniť ukrajinské technologické ekosystémy a podporiť inovačné riešenia na obnovu ukrajinského hospodárstva a infraštruktúry po vojne.

Vzťahy medzi EÚ a Ukrajinou v oblasti výskumu a inovácií sa datujú od roku 2002, keď Európske spoločenstvo a Ukrajina podpísali dohodu o spolupráci v oblasti vedy a techniky. V roku 2015 sa Ukrajina plne zapojila do programu Horizont 2020, programu EÚ pre výskum a inováciu (2014 – 2020), pričom 170 ukrajinských subjektov dostalo takmer 46-miliónov EUR z finančných prostriedkov EÚ a preukázalo vedúce postavenie v oblasti inovácií a excelentnosť v oblasti mobility výskumných pracovníkov, ako aj v doprave a energetike. V roku 2016 Ukrajina a EÚ uzavreli aj dohodu o pridružení k výskumnému a vzdelávaciemu programu Euratomu. Výskumný a vzdelávací program Euratomu sa zameriava na zlepšenie úrovne jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením. Komisia 10. mája 2022 oficiálne oznámila spustenie programu MSCA4Ukraine, ktorý je súčasťou akcií Marie Curie-Skłodowskej. Nový program s celkovým rozpočtom 25- miliónov EUR umožní vedcom z Ukrajiny pokračovať v práci v Európe a krajinách pridružených k programu Horizont Európa, čo pomôže chrániť ukrajinský systém výskumu a inovácií a slobodu vedeckého výskumu vo všeobecnosti.

Viac informácií:

Ukraine’s association agreement to Horizon Europe and Euratom Research and Training Programmes enters into force

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://ec.europa.eu, zverejnené: 15. 6. 2022, autor: rpa