Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ pozastavuje prístup Švajčiarska ku grantom v rámci troch z najväčších výskumných programov

Švajčiarskym vedcom bolo v budúcich výzvach Európskej rady pre výskum (ERC), akcií Marie Skłodowska-Curie (MCSA) a Európskej rady pre inovácie (EIC) zakázané uchádzať sa o individuálne granty.

„Až do odvolania“ bude Švajčiarsko vo výskumnom programe Horizont Európa považované za nepridruženú tretiu krajinu, oznámil 14. júla 2021 švajčiarsky štátny sekretariát pre vzdelávanie, výskum a inovácie.

Švajčiarska federálna rada tiež vydala vyhlásenie 14. júla 2021, v ktorom uviedla, že cieľom tejto krajiny je získať úplný štatút pridruženia k programu Horizont Európa. Ale vzhľadom na to, že vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ sú na historickom minime o platbách Švajčiarska do kohézneho fondu EÚ a krach rokovaní o budúcej podobe vzťahov medzi nimi, nie je jasné, ako skoro sa to môže stať.

Podľa Európskej komisie „sú v súčasnosti pozastavené všetky prieskumné rozhovory týkajúce sa pridruženia Švajčiarska k ďalšej generácii programov EÚ.“

To všetko znamená, že zatiaľ čo sa výskumní pracovníci vo Švajčiarsku môžu stále zúčastňovať na programe Horizont Európa, ich prístup k financovaniu bude výrazne obmedzený.

Každý, kto sa začiatkom roka prihlásil do výberového konania na ERC Starting Grants a ERC Consolidator Grants, je však zo zákazu vyňatý a ich návrhy budú aj naďalej hodnotené Komisiou a financované švajčiarskou vládou z 5,6-miliárd EUR, ktoré vyčlenila na podporu náklady na granty.

Hodnotitelia ERC možno budú musieť upraviť pozývací list zaslaný vedcom odporúčaným na financovanie, ak je hostiteľská inštitúcia, kde sa má práca vykonávať, vo Švajčiarsku, hoci medzinárodné výskumné organizácie, ako napríklad CERN, sú od tejto podmienky oslobodené.

Pravidlá programu Horizont Európa hovoria, že hlavní výskumníci pri návrhoch ERC musia stráviť najmenej 50 % svojho času v hostiteľskej inštitúcii v členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine.

Pre nadchádzajúcu výzvu ERC na poskytnutie pokročilých grantov sú švajčiarske návrhy neoprávnené, ak nemajú aspoň jeden právny subjekt v členskom štáte alebo pridruženej krajine.

Zástupcovia švajčiarskych univerzít tvrdia, že vláda pracuje na mechanizme náhradného financovania. Ako uviedol Olivier Kuttel, vedúci medzinárodných vzťahov Ecole Polytechnique de Lausanne (EPFL):  „Predpokladám, že čoskoro by mala byť zavedená záložná schéma.”

Je však zrejmé, že financovanie je iba časťou obrazu. Väčšia strata bude v tom, že švajčiarski vedci nebudú môcť bezproblémovo pracovať na výskumných projektoch s kolegami z celej Európy. Z tohto pohľadu je strata aj pre výskumných pracovníkov v EÚ.

14. júla 2021 ERC oznámila, že otvorí päť výziev na získanie grantov na rok 2022, pričom 15. júla 2021 bola vyhlásená synergia a výzvy na predloženie koncepčných návrhov. Rozpočet na päť kôl financovania je 2,4-miliardy EUR, ale účasť Švajčiarska bude obmedzená. Počas siedmich rokov programu Horizont 2020 udelil švajčiarskym výskumným pracovníkom ERC v priemere 136-miliónov EUR ročne.

Okrem toho švajčiarski účastníci už nemajú nárok na výzvu EIC Accelerator hodnote 1-miliardy EUR. Komisia tvrdí, že o zmenách bude žiadateľov informovať v nasledujúcich dňoch.

Pre program EIC na hľadanie cesty, ktorý vyžaduje, aby návrhy pochádzali od inštitúcií v troch rôznych členských štátoch alebo pridružených krajinách, nebudú môcť byť financované návrhy od dvoch inštitúcií so sídlom v členských štátoch a jednej vo Švajčiarsku. Výnimky budú urobené, ak hodnotitelia budú považovať švajčiarskych partnerov za zásadný príspevok ku konkrétnemu projektu.

Medzitým sú švajčiarske organizácie odrezané od navrhovaného rozpočtu MSCA na rok 2021 vo výške 837-miliónov EUR. Štátni príslušníci Švajčiarska môžu stále podať žiadosť, ak pracujú pre organizáciu v rámci EÚ alebo v pridruženej krajine.

Žiadne rozhovory na obzore

Komisia nie je ochotná začať asociačné rozhovory so Švajčiarskom, kým neodblokuje platbu vo výške 1,2-miliárd EUR do kohézneho fondu EÚ. Podľa Komisie Švajčiarsko neplatí svoj príspevok do kohézneho fondu od roku 2012. V roku 2019 švajčiarsky parlament odmietol sankcionovať tento príspevok v reakcii na to, že Komisia zakázala švajčiarskym bankám a maklérom obchodovať na burze cenných papierov v EÚ.

Podľa názoru Komisie je príspevok do kohézneho fondu cenou, ktorú musí Švajčiarsko zaplatiť za prístup na jednotný trh EÚ. Prvá dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Švajčiarskom vstúpila do platnosti v roku 1972 a bola aktualizovaná v rokoch 1999 a 2004. Obnovenie dohody z roku 2004 sa považuje za oneskorené.

Napriek vyhláseniu Švajčiarskej federálnej rady zo 14. júla 2021, podľa ktorého má krajina opätovne získať plný štatút pridruženia k programu Horizont Európa, závisí to, ako rýchlo sa to stane, od toho, či bude možné vzťahy medzi EÚ a Švajčiarskom napraviť v nasledujúcich mesiacoch a rokoch.

V máji 2021 Švajčiarsko prerušilo sedemročné rokovania o inštitucionálnej rámcovej dohode upravujúcej vzťahy medzi Švajčiarskom a EÚ. Aj keď boli tieto rokovania oddelené od diskusií o pridružení k programu Horizont, Komisia sa týmito dvoma problémami zaoberá spoločne a v súčasnosti analyzuje vplyv politickej patovej situácie.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 19. 7. 2021, autor: rpa