Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ podporí projekty v oblasti životného prostredia, prírody a klímy

Image

Európska komisia 17. februára 2021 oznámila, že v rámci programu LIFE investuje do integrovaných projektov 121-miliónov EUR. To je o 20 % viac ako v roku 2020.

EK podporí 12 rozsiahlych environmentálnych a klimatických projektov a pomôže 11 členským štátom EÚ dosiahnuť ich ambiciózne zelené ciele. Uskutočnia sa v Belgicku, Nemecku, Írsku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Lotyšsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku a na Slovensku.

Projekty prispejú k ekologickému zotaveniu po pandémii COVID-19 a podporujú cieľ Európskej zelenej dohody urobiť z EÚ prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2030. Pridávajú tiež ku kľúčovým zložkám európskeho zeleného údelu vrátane Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030 a Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo.

Spomenuté projekty by mali zmobilizovať dodatočné finančné prostriedky, čo znamená, že členské štáty budú môcť využiť aj iné zdroje EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, ako aj štátne prostriedky a investície súkromného sektora.

Ako uvádza Európska komisia: „Na Slovensku, v Lotyšsku, Taliansku, Holandsku a Nemecku pomôže päť projektov obnoviť prírodné ekosystémy v súlade so stratégiou biodiverzity do roku 2030 tým, že sa zlepší riadenie sústavy Natura 2000 a lepšie sa prepoja jej chránené územia.“ Projekty by tiež mali prispieť k informovanosti verejnosti o sústave Natura 2000.

Viac informácií

Zdroj: EK; https://europskenoviny.sk, zverejnené: 22.2.2021, autor: rpa