Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ podporí odborné školy 15-miliónmi EUR

Najhmatateľnejšími výsledkami sa môže pochváliť Prešovský samosprávny kraj, ktorý vstúpil do iniciatívy s Európskou komisiou a Svetovou bankou ako prvý na Slovensku v roku 2018. Zdroj: https://www.po-kraj.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR vyhlásilo výzvu na aktivity s názvom Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (Catching-up regions – CuRI). Jej cieľom je skvalitniť vzdelávanie na vybraných stredných odborných školách na východnom a strednom Slovensku, konkrétne v Prešovskom a Banskobystrickom kraji.

Program financujú európske prostriedky

Na výzvu je z Programu Slovensko, teda z eurofondov za programové obdobie v rokoch 2021 – 2027, určených takmer 14-miliónov EUR, pričom viac ako 8,4-miliónov EUR poputuje pre odborné školy v Banskobystrickom kraji, zvyšok, necelých 5,6-miliónov EUR, zase do Prešovského kraja.

Vďaka projektom sa ma dosiahnuť synergia rozvoja zručností a kompetencií žiakov stredných odborných škôl. Okrem toho majú tieto prostriedky zabezpečiť profesijný rast pedagogických a odborných zamestnancov.

Študentov škôl zapojí projekt priamo do praxe

Zámerom je priamo prepojiť vybrané stredné odborné školy a ich žiakov s trhom práce, ktorý na Slovensku trpí dlhodobými a vážnymi problémami, ktoré vyplývajú z nedostatku voľných zamestnancov. Nový projekt má preto za úlohu zvýšiť uplatniteľnosť budúcich absolventov týchto škôl v praxi.

“Preto sa realizátor projektov budú zameriavať priamo na trh práce a potreby jednotlivých zamestnávateľov priamo z regiónov. Zároveň budú zamestnávatelia aktívne zapojení do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania a potrebného rozvíjania profesionálnych zručností a kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov,” dodali experti z ministerstva školstva s tým, že sa bude klásť dôraz aj na väčšiu podporu inkluzívneho prostredia jednotlivých zapojených škôl.

Viac informácií:

1.12.2023 – Výzva: Podpora odborného vzdelávania a prípravy v rámci iniciatívy Catching-up regions

Samosprávne kraje stierajú regionálne rozdiely vďaka iniciatíve CuRI

Zdroj: HN; https://www.minedu.sk; https://www.po-kraj.sk, zverejnené: 11. 12. 2023, autor: rpa