Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ podporí cezhraničnú spoluprácu Ukrajiny s Maďarskom, SR a Rumunskom

Program cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT. Zdroj: https://ec.europa.eu

Projekty budú podporovať administratívnu spoluprácu s cieľom riešiť spoločné prekážky v pohraničných regiónoch a zároveň podporovať spoluprácu medzi občanmi, občianskou spoločnosťou a inštitúciami.

EÚ v rámci svojej politiky súdržnosti poskytne viac ako 66-miliónov EUR na cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou v oblasti zdravia, životného prostredia a administratívnych kapacít. Informuje o tom spravodajca TASR na základe informácií Európskej komisie (EK).

V rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg NEXT Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina bude k dispozícii viac ako 66-miliónov EUR v období rokov 2021 – 2027.

Jeho prostredníctvom budú tri členské štáty EÚ (Maďarsko, Rumunsko a Slovensko) a Ukrajina spolupracovať v oblasti rovnakého prístupu k zdravotnej starostlivosti a väčšej odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Pomôže aj pri zavádzaní udržateľných riešení v oblasti adaptácie na zmenu klímy a prevencie rizika prírodných katastrof.

Zúčastnené krajiny budú spolupracovať aj na ochrane prírody, podpore zelenej infraštruktúry a posilnení udržateľného cestovného ruchu. Program tiež pomôže zosúladiť štandardy členských štátov EÚ a Ukrajiny v záujme efektívnej verejnej správy.

Projekty budú podporovať právnu a administratívnu spoluprácu s cieľom riešiť spoločné prekážky v pohraničných regiónoch a zároveň podporovať spoluprácu medzi občanmi, občianskou spoločnosťou a inštitúciami.

V rámci celej EÚ bolo na programy spolupráce Interreg NEXT na obdobie 2021 – 2027 vyčlenených 1,1-miliardy EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) a Nástroja predvstupovej pomoci (IPA). Na päť programov Interreg medzi členskými štátmi a Ukrajinou sa poskytne takmer 600-miliónov EUR.

Zdroj: TASR, https://ec.europa.eu; zverejnené: 8. 11. 2022, autor: rpa