Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ oznámila podporu 225-miliónov EUR v rámci vakcínovej stratégie COVID-19

HERA

Európska komisia oznámila 17. februára 2021 úsilie na podporu celoeurópskych opatrení na detekciu nových variantov vírusu SARS-CoV-2 s tým, že investuje 225-miliónov EUR do zvýšenia sekvenovania genómov na 5 % všetkých prípadov, na výskum variantov prenosnosti, na podporu rýchlej výmeny sekvenčných a súvisiacich epidemiologických údajov a na vývoj novej variantne špecifickej diagnostiky.

Komisia okrem toho predložila návrh úpravy dohôd o nákupe s výrobcami vakcín s cieľom zabezpečiť aktualizáciu vakcín na ochranu pred vyvíjajúcimi sa variantmi. Európska lieková agentúra (EMA) zároveň urýchli schvaľovanie vakcín, ktoré sú prispôsobené tak, aby boli účinné proti variantom vzbudzujúcim obavy.

Aj keď to bolo prezentované zväčša ako proaktívny krok, ktorý má zostať na vrchole variantov, Komisia sa snaží zaplniť medzery vo svojej stratégii vakcín COVID-19 a zaoberať sa kritikou pomalého zavádzania vakcín. Jadrom tohto oneskorenia je vynechanie skutočnosti, že po uzavretí predbežných dohôd o nákupe 2,6-miliárd dávok v mene všetkých členských štátov Komisia neposkytla podporu klinickým skúškam a rozšíreniu výroby.

Pre ďalšie krytie boli predložené opatrenia pre navrhovaný Úrad pre pripravenosť a reakciu na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA) podľa vzoru amerického úradu pre biomedicínsky pokrokový výskum a vývoj. Legislatívny návrh pre HERA sa očakáva do konca roku 2021.

Predsedníčka Komisie Ursula von der Leyen medzitým uviedla, že iniciatívy oznámené tento týždeň budú pôsobiť ako „inkubátor HERA“, nová spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom medzi priemyslom, vedcami a regulačnými orgánmi.

Odborníci pracujúci v rámci novej štruktúry, ktorá spája zdravotnícke orgány a laboratóriá, budú pracovať na rýchlom predvídaní a koordinácii priemyselných a regulačných potrieb aktualizovaných vakcín na boj proti nebezpečnejším variantom.

Po týždňoch kritiky pomalého zavádzania vakcín Ursula von der Leyen uviedla: „Zameriame sa na zlepšenie zdieľania informácií – to je nanajvýš dôležité – a plánovanie a zisťovanie nových variantov.“

Nová iniciatíva vyčlení 75-miliónov EUR na sekvenovanie objavujúcich sa variantov vírusu, čo povzbudí členské štáty, aby zvýšili svoju schopnosť sekvenovať z priemerne 1 % v súčasnosti v celom bloku na 5 %. Postupnosť práce EÚ bola v 27 štátoch veľmi nerovnomerná.

Britskí vedci vykonali oveľa viac práce so sekvenovaním a prispeli 50 % všetkých vírusových genómov sekvenovaných globálne. Je to táto úroveň dohľadu, čo znamená, že Spojené kráľovstvo zistilo množstvo variantov obáv. Tieto varianty sú nepochybne v iných európskych krajinách i inde, ale obmedzené množstvo radenia znamená, že sa nevyberajú.

Časť financií oznámených 17. februára 2021 pôjde do vývoja laboratórnych PCR testov špecifických pre varianty, ktoré vyvolávajú obavy, a zlepší sa tak ich detekcia.

Bude to súvisieť s financovaním zriadenia virtuálnej siete pracovísk klinických pokusov medzi krajinami EÚ, Izraelom a Švajčiarskom, ktoré umožnia testovanie prispôsobených vakcín vo veľkom rozsahu.

Po veľmi nedôstojnom verejnom stretnutí s AstraZeneca ohľadom dodávok jeho vakcín Komisia uviedla, že teraz bude „predpokladom“, aby výrobcovia poskytli „podrobný a dôveryhodný plán, ktorý preukáže schopnosť vyrábať vakcíny v EÚ a dodávať spoľahlivý časový rámec. . “

Nový helpdesk s názvom Task Force for Industrial Scale Up bude vybavovať dotazy výrobcov vakcín.

Niektoré varianty, ako napríklad B 1.1.7, prvýkrát zistené v anglickom Kente, sú prenosnejšie a spôsobujú vážnejšie ochorenie. Existujúce dôkazy naznačujú, že tento variant nemá vplyv na účinnosť vakcín, ale ukázalo sa, že iné varianty, ktoré sa prvýkrát zistili v Južnej Afrike a Brazílii, účinnosť dokonca znižujú.

Aj keď vakcíny povolené na použitie v Európe a USA zostávajú účinné, aktualizované verzie môžu byť potrebné do konca roka 2021. Komisia tvrdí, že zavedením systému používaného na schvaľovanie každoročných aktualizácií vakcín proti chrípke urýchli schválenie regulačných orgánov.

Keďže vírus mutuje, ako uviedla komisárka pre zdravie EÚ Stella Kyriakides: „naša obrana sa musí vyvíjať spolu s nimi.“

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 19.2.2021, autor: rpa