Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ má nové pravidlá pre výrobu a recykláciu batérií

Väčšina pridanej hodnoty v prípade elektromobilov presúva do batérie, Slovensko preto môže prísť o značnú časť svojich výnosov a daňových príjmov, ktoré sa presunú o niekoľko sto kilometrov na juh. Zdroj: https://euractiv.sk

Vo výrobe automobilových batérií Európa zaostáva za ázijskými krajinami, najmä Čínou, aj Spojenými štátmi. V poslednom čase sa to EÚ pokúša dobiehať strategickou podporou investícií do výskumu aj výrobných kapacít.

Teraz členské krajiny EÚ schválili návrh legislatívy, ktorá vyjasní pravidlá pre sektor počas celého životného cyklu batérie – od výroby po recykláciu.

O čo ide

Nariadenie, ktoré Komisia navrhla už v decembri 2020, aktualizuje staršiu smernicu z roku 2006. Obsahuje pravidlá pre autobatérie, priemyselné batérie aj batérie v mobilných zariadeniach. Rovnaké normy budú musieť splniť batérie importované z tretích krajín.

Cieľom je znížiť množstvo odpadov a efektívne využiť materiály. Producenti budú musieť zabezpečiť zber starých batérií. U prenosných je limit 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030. Automobilové batérie budú musieť byť samostatne zbierané.

Samostatnou kategóriou sú batérie v ľahkých dopravných prostriedkoch ako mopedy či skútre. Do konca roku 2027 ich musí byť vyzbieraných 51 %, do roku 2031 až 80 %.

Zozbierané batérie sa musia recyklovať, kritické suroviny majú ostať v európskom výrobnom procese.

Ďalšie pravidlá sa vzťahujú na výrobu priemyselných autobatérií. Nariadenie stanovuje minimálne množstvo recyklovaného materiálu, ktorý musia obsahovať: 16 % kobaltu, 85 % olova, 6 % lítia a 6 % niklu. Postupne majú byť limity zvyšované.

Každá batéria má mať od roku 2026 vlastný „pas“ a od roku 2027 QR kód s informáciami o kapacite, výkone, životnosti a chemickom zložení. Musí tiež obsahovať „deklaráciu o uhlíkovej stope“ – množstve emisií vytvorených pri výrobe.

Importéri z tretích krajín zas musia plniť due diligence pravidlá. Ich cieľom je zabrániť porušovaniu ľudských práv (napr. nútená práca), neetickým postupom (detská práca) či masívnemu poškodzovaniu prírody pri produkcii výrobkov umiestnených na spoločný trh.

Prečo je to dôležité

Batérie sú kľúčový komponentom v automobilovom priemysle aj elektronike. Pre EÚ je strategickým najmä ten automobilový: hrá dôležitú úlohu v európskej ekonomike a s rýchlym posunom k elektromobilite sa batérie stali kľúčovým komponentom. Sú najdrahšou časťou automobilu aj s najvyššou pridanou hodnotou. Dnes ich európske automobilky prevažne dovážajú, najmä z Číny.

Podľa odhadov Komisie by sa mal globálny dopyt po batériách do roku 2030 zvýšiť 14-násobne. EÚ bude mať na tomto dopyte 17-percentný podiel. Vo viacerých európskych krajinách sa už stavajú veľké batériová továrne. Nové pravidlá majú posilniť konkurencieschopnosť Európy v strategickom segmente aj zaistiť environmentálnu udržateľnosť.

V čom je problém

Pri mnohých produktoch vrátane elektromobilov tvoria batérie najväčšiu časť ceny. A tak sú rozhodujúcim faktorom náklady. Čína má oproti Európe niekoľko dôležitých výhod: lacné vstupy (najmä pracovná sila, čiastočne suroviny) a zabezpečený prístup ku kritickým surovinám. Brusel a Washington hľadajú cestu, ako spolupracovať v zlepšení prístupu ku kritickým surovinám.

Výhodou Spojených štátov je federalizmus: federálna vláda môže priemyslu poskytnúť podstatne väčšie dotácie, či už priamo, alebo prostredníctvom daňových úľav. Na to prvé nemá EÚ dostatočný spoločný rozpočet, na druhé kompetencie, keďže daňové politiky sú dominantne v rukách členských krajín a akékoľvek spoločné rozhodnutie vyžaduje jednomyseľnosť.

Viac informácií:

EU countries give final greenlight to new battery production rules

Zdroj: https://euractiv.sk, zverejnené: 24. 7. 2023, autor: rpa