Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EU LIFE Info Sessions 2022

Hero Image
Virtuálne informačné stretnutia LIFE. Zdroj: https://life-eu-info-days-2022.b2match.io

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Vznikol v roku 1992 a spolufinancoval tisíce projektov. Nový program LIFE na roky 2021 – 2027 má rozpočet 5,4-miliardy EUR a je rozdelený do štyroch podprogramov:

  • Príroda a biodiverzita

  • Cirkulárna ekonomika a kvalita života

  • Zmierňovanie a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám

  • Prechod čistej energie

Podrobnejšie informácie o programe LIFE sú k dispozícii na webovej stránke LIFE.

LIFE EU Info Sessions 2022 organizuje Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA).

Výzva LIFE na predkladanie návrhov 2022 bude zverejnená 17. mája 2022.

Virtuálne informačné stretnutia sa budú konať od 18. do 20. mája 2022

Tieto živé virtuálne stretnutia prevedú potenciálnych žiadateľov programom LIFE, výzvami na predkladanie návrhov a prioritnými témami na rok 2022.

Po každom stretnutí bude nasledovať séria živých relácií Otázky a odpovede.

Virtuálne vytváranie sietí 1:1 a poradenstvo

Možnosti networkingu vo formáte 1:1 bilaterálnych virtuálnych stretnutí medzi potenciálnymi žiadateľmi sú dostupné v období od 18. mája do 15. novembra 2022.

Na bilaterálne virtuálne stretnutia s potenciálnymi žiadateľmi bude k dispozícii aj niekoľko expertov CINEA a zástupcovia národných kontaktných bodov (NKP).

Kontaktovanie vášho národného kontaktného bodu (NCP)

Váš národný kontaktný bod (NCP) pre program LIFE vám môže pomôcť s vašou žiadosťou a zorganizovať informačné/networkingové podujatia a workshopy na písanie návrhov. Viac informácií.

LIFE CALL 2022 – VIRTUÁLNA SIEŤ 1:1

Časový harmonogram:

  • Odosielajte, prijímajte a potvrdzujte žiadosti o stretnutie 1:1 od

    9. mája 2022 (09:00) až 15. novembra 2022 (18:00)

  • Potvrdené stretnutia sú naplánované od

    18. mája 2022 (14:00) až 15. novembra 2022 (18:00) podľa preferencií účastníkov

  • Poznámka: Stretnutia sú riadené virtuálne prostredníctvom videokonferenčného hovoru poskytovaného touto platformou

Zdroj: https://life-eu-info-days-2022.b2match.io, zverejnené: 28. 4. 2022, autor: rpa