Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EÚ investuje viac ako 110-miliónov EUR do projektov LIFE pre životné prostredie a klímu

Podpora integrovaných projektov na ochranu životného prostredia a klímy. Zdroj: https://europskenoviny.sk

Európska komisia oznámila investíciu viac ako 110-miliónov EUR do integrovaných projektov na ochranu životného prostredia a klímy v programe LIFE, ktoré boli vybrané na základe výzvy na predkladanie návrhov na rok 2020. Financovanie podporí nové veľké environmentálne a klimatické projekty v 11 krajinách EÚ – Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Litva, Holandsko, Poľsko a Slovinsko. Projekty prispievajú k ekologickej obnove po pandémii COVID-19 a podporujú ciele Európskej zelenej dohody, aby bola EÚ klimaticky neutrálna a s nulovým znečistením do roku 2050. Ide o príklady akcií na dosiahnutie kľúčových cieľov Európskej zelenej dohody v rámci Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity na rok 2030 a Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo.

Výkonný podpredseda zodpovedný za Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans uviedol: „Nemáme čas strácať čas, pokiaľ ide o krízu v oblasti územia, biodiverzitu a znečistenie. Program LIFE poskytuje priamu podporu projektov v celej EÚ a umožňuje celým krajinám a regiónom chrániť a obnovovať prírodu. Príroda je náš najväčší spojenec a musíme sa o ňu starať, aby sa ona mohla postarať o nás. Gratulujem ku každému z dnes vybraných projektov.“

Komisár pre životné prostredie, oceány a rybné hospodárstvo Virginijus Sinkevičius dodal: „Integrované projekty programu LIFE sú jedným z hlavných nástrojov na to, aby sa ekologický prechod stal realitou prostredníctvom cieľových zmien v praxi. Cez tieto projekty môžu členské štáty ozeleniť svoje hospodárstvo, priviesť späť prírodu a biodiverzitu a zlepšiť svoju odolnosť. Teším sa na výhody, ktoré táto investícia prinesie v 11 krajinách a za ich hranicami.“

Integrované projekty umožňujú členským štátom zhromaždiť dodatočné zdroje financovania z EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ako aj vnútroštátneho financovania a investícií zo súkromného sektora. Očakáva sa, že spomenutých 11 projektov, ktoré vybrali na základe výzvy na predkladanie návrhov na rok 2020 pritiahne doplnkové finančné prostriedky vo výške viac ako 10-miliárd EUR, čím sa výrazne znásobia zdroje, ktoré sú dnes pridelené, aby sa v praxi dosiahol skutočný rozdiel.

Viac informácií:

Green Deal: EU invests over €110 million in LIFE projects for environment and climate in 11 EU countries

Zdroj: https://ec.europa.eu; https://europskenoviny.sk, zverejnené: 1. 3. 2022, autor: rpa