Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Etická správa približuje EÚ k rozhodnutiu o úprave génov v poľnohospodárstve

Etická relevantnosť úpravy genómov

Používanie technológií na úpravu genómu v rastlinách by podľa novej správy Európskej skupiny pre etiku vo vede a technológiách (EGE) mohlo napomôcť zaisteniu potravinovej bezpečnosti a zníženiu dopadu súčasnej poľnohospodárskej praxe na zmeny klímy. Umožnenie úpravy génov by pomohlo EÚ dosiahnuť ciele stanovené v stratégii: “Z farmy na stôl” – do roku 2030 znížiť používanie hnojív o 30 % a premeniť 25 % poľnohospodárskej pôdy na ekologické hospodárstvo.

Etici vyzývajú na širší a inkluzívny spoločenský diskurz o genetickom modifikovaní. Cieľom diskusie je zlepšiť monitoring regulačného a vedeckého vývoja v predmetnej oblasti a vytvoriť systém globálneho riadenia technológií na úpravu génov. Etická skupina skúmala vplyv úpravy génov na ľudí, zvieratá a rastliny. Európska únia by mala zrýchliť prijatie technológie na šľachtenie rastlín, udržať krok s konkurenciou a podporovať výrobu potravín.

Úprava génov rastlín je porovnateľná so súčasnými šľachtiteľskými metódami, ktoré využívajú žiarenie a chemikálie na genetickú manipuláciu so semenami namiesto namáhavého procesu klíčenia rôznych šľachtiteľských kultivarov. Podľa združenia Euroseeds by regulácia genómu rastlín mala byť porovnateľná s konvenčnými metódami a úmerná rizikám. Petra Jorasch, manažérka inovácií v oblasti šľachtenia rastlín v spoločnosti Euroseeds uviedla, že bez zlepšenia šľachtiteľských techník stratégia EÚ “Farma na stôl” zníži poľnohospodársku produktivitu: „Keď použijete pesticídy a hnojivá od poľnohospodárov, potrebujete nejaký druh inovácie na kompenzáciu.“

Dobiehanie zvyšku sveta

Šľachtenie rastlín metódou úpravy génov sa v EÚ nemôže používať na základe rozhodnutia Európskeho súdneho dvora od roku 2018. Rozhodnutie bolo vydané na základe zistenia, že technika podlieha smernici EÚ z roku 2001 zakazujúcej používanie geneticky modifikovaných potravín (GMO). Spojené kráľovstvo po brexite zvažuje povolenie úpravy génov v plodinách. Podľa názoru Vlády Spojeného kráľovstva organizmy produkované úpravou génov alebo inými genetickými technológiami by nemali byť regulované ako GMO. Argentína novelizovala zákony s cieľom umožniť úpravu genómov v plodinách už v roku 2015. Pridali sa aj ďalšie krajiny Južnej Ameriky. USA, Kanada, Austrália a Japonsko sa uberajú podobným smerom. Diskusie prebiehajú v Rusku, Číne, Indii a Južnej Afrike. EÚ zostáva jediným hlavným regiónom na svete, kde sú genómom upravené plodiny regulované ako GMO.

Viac informácií

Zdroj: https://sciencebusiness.net/, zverejnené: 30.3.2021, autor: zst