Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ETH Zürich vydala výročnú správu

Illustrations of the Annual Report 2021
Výročná správa ETH Zürich za rok 2021. Zdroj: https://ethz.ch

Rok 2021 priniesol výzvy na troch frontoch: koronavírus, zmena klímy a prepojenie s Európou. Zatiaľ čo nové varianty SARS-​CoV-2 boli hlavným problémom počas druhého roka pandémie, vlády na stretnutí COP21 hľadali záväzky pre koordinovanejšie úsilie v boji proti klimatickým zmenám. Pre švajčiarske univerzity znamenal rok 2021 tiež prelom, pretože boli vyradené z výskumného programu EÚ Horizont Európa.

Napriek týmto výzvam – a okrem toho niekoľkým ďalším – ETH Zürich fungovala počas sledovaného roka dobre. Vo výučbe došlo k niekoľkým dôležitým inováciám, vrátane kompetenčného rámca určeného na podporu holistickejšieho súboru zručností, spustenia projektu na posilnenie výpočtových kompetencií vo všetkých študijných programoch a nových pravidiel pre doktorát, ktoré zahŕňajú pridelenie dvoch poradcov doktorandom. Očakáva sa, že nový spoločný doktorandský program v oblasti vied o vzdelávaní, ktorý ponúkajú švajčiarske univerzity ETH Zürich a EPFL, prinesie nový impulz.

Základný výskum je hra s neistým výsledkom. Napriek tomu je to práve tento typ vedeckej činnosti, ktorý priniesol na ETH toľko inovácií, a preto na univerzite zaujíma osobitné miesto. V tejto súvislosti ETH spojila sily s Inštitútom Paula Scherrera (PSI), aby vytvorila nový hub pre kvantové výpočty a spustila projekt EXCLAIM, platformu na modelovanie globálnych aj regionálnych procesov počasia a klímy s presnosťou na jeden kilometer. Latka bola nastavená veľmi vysoko a takýto podnik by bol nemožný bez spolupráce silných národných a medzinárodných partnerov. Siete sú životne dôležité aj v iných strategických oblastiach, ako je medicína a zdravotníctvo, aby sa urýchlil transfer poznatkov z laboratória do klinického výskumu – a prípadne do praktických aplikácií.

V posledných rokoch ETH zintenzívnila transfer znalostí a technológií v snahe vyvíjať riešenia tu a teraz, o čom svedčia mnohé priemyselné partnerstvá a prosperujúca kultúra start-upov. Chuť univerzity zakladať nové spoločnosti vytvorila 25 nových start-upov, ktoré prilákali celkový rizikový kapitál v regióne vo výške 400-miliónov CHF. Na trhu sa im darí, pretože rozvíjajú inovatívne technológie, od zachytávania a ukladania uhlíka až po efektívnejšie PCR testy a autonómne roboty.

Mnoho výskumníkov ETH získalo národné a medzinárodné ocenenia. Jednou z najprestížnejších je Pritzkerova cena za architektúru udelená Anne Lacatonovej a jej partnerovi Jean-Philippe Vassalovi. Dvaja profesori chemického inžinierstva Wendelin Stark a Robert Grass boli ocenení cenou European Inventor Award, zatiaľ čo Nicola Aceto, špecialistka ETH na výskum rakoviny, bola ocenená švajčiarskou cenou za vedu Latsis.

Vedecká expertíza sa nedá nájsť len v laboratóriu alebo prednáškovej sále: čoraz dôležitejšia je aj pri poskytovaní poradenstva verejným a správnym orgánom. Obrovské nasadenie členov ETH v tejto oblasti často zostáva pod drobnohľadom a ja potrebné oceniť ich úsilie, aj keď ich práca nepriťahuje žiadne ceny.

Ďalšie infografiky o dôležitých kľúčových postavách ETH Zürich nájdete vo výročnej správe a online.

Výročná správa ETH Zürich za rok 2021 je k dispozícii na stiahnutie.

Viac informácií:

Increasingly digital, increasingly consolidated: A new chapter for the ETH annual report

ETH in figures

Annual report 2021

Students, headcount (rounded): 24,540 students from 120 countries of which 675 MAS/MBA students (incl. teaching diploma) and 4,460 doctoral students. Women: 33.3%.
ETH Zürich v číslach. Zdroj: https://ethz.ch

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ethz.ch, zverejnené: 30. 3. 2022, autor: rpa