Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ETH Zürich hodnotí pokrok dosiahnutý v kvantovom výskume

V laboratóriu profesora ETH Andreasa Wallraffa sú kvantové čipy spojené množstvom signálnych vedení. Zdroj: https://ethz.ch

Po 12 úspešných rokoch sa skončila práca Národného centra kompetencie vo výskume kvantovej vedy a techniky (QSIT NCCR). Klaus Ensslin, profesor fyziky pevných látok na ETH Zürich a riaditeľ QSIT NCCR, je potešený dosiahnutým pokrokom. Ako uviedol: „Dosiahli sme kľúčový prelom v celom rade oblastí, ktoré posunuli kvantový výskum na úplne novú úroveň. Výskumníci sú stále lepší a lepší v kombinovaní kvantových objektov, aby vytvorili komplexné systémy, a to nás privádza oveľa bližšie k budovaniu vecí, ako sú kvantové počítače.“

Po uzavretí NCCR QSIT sa pozornosť teraz zameria na pokrok v tejto práci a upevnenie silnej pozície Švajčiarska v tejto oblasti. Nedávny pokrok v kvantovom výskume podnietil vysoké očakávania, pričom obrovské investície naďalej prúdia od národných výskumných orgánov a spoločností po celom svete. To bolo to, čo podnietilo ETH Zürich v roku 2021, aby založil svoje vlastné kvantové centrum, ktoré spája celý rad disciplín pod jednou strechou. K dnešnému dňu pribudlo 34 profesúr zo 6 katedier. Ako vysvetlil profesor a zakladajúci riaditeľ ETH Andreas Wallraff: „Myšlienkou je zvýšiť verejný profil kvantového výskumu na ETH Zürich. Zároveň sa snažíme podporovať internú interakciu a spoluprácu.“

Ak má interdisciplinárne nastavenie v tejto oblasti zmysel, je to preto, že kvantový výskum už dávno prestal byť výhradnou doménou fyziky. Napríklad postaviť výkonný kvantový počítač znamená byť schopný pripojiť množstvo kvantových objektov. To si zase vyžaduje kombinované znalosti fyzikov, ako aj inžinierov a počítačových vedcov.

Na národnej úrovni je cieľom novej švajčiarskej kvantovej iniciatívy zachovať túto kľúčovú sieť výskumu a spolupráce. Ako vysvetlil profesor ETH Jonathan Home, ktorý sedí vo Švajčiarskej kvantovej komisii pri Švajčiarskej akadémii vied a je tiež spoluriaditeľom kvantového centra: „Rovnako dôležité bude dať väčšiu váhu kvantovému výskumu v národnom výskumnom programe. Je to nevyhnutné, pretože kvantový výskum je priamo ovplyvnený súčasnými politickými rozdielmi medzi Švajčiarskom a EÚ.“ Keďže Švajčiarsko už nie je pridruženým členom rámcového programu EÚ pre výskum Horizont, švajčiarski výskumníci sa teraz nemôžu zúčastniť na vlajkovom programe EÚ Quantum. Ako preklenovacie riešenie preto švajčiarska vláda poverila Švajčiarsku národnú vedeckú nadáciu, aby vytvorila schému financovania Quantum Transitional Call, ktorá nahrádza financovanie kvantového výskumu, o ktoré by sa inak mohlo požiadať prostredníctvom programu EÚ.

Kvantový magisterský program

Okrem budovania nových sietí a zriaďovania vlastného kvantového výskumného centra ETH robí aj množstvo kľúčových zmien vo výučbe a infraštruktúre. Teraz uplynuli štyri roky od spustenia špecializovaného magisterského programu kvantového inžinierstva, ktorý prijíma 30 až 40 absolventov ročne. Kurz sa ukazuje ako veľmi populárny, pretože dáva študentom príležitosť úzko spolupracovať s výskumnou skupinou, kým sú ešte na magisterskom stupni. Model má v skutočnosti taký úspech, že už teraz inšpiruje ďalšie univerzity, aby ponúkali podobné kurzy.

Zároveň teraz v areáli ETH v Hönggerbergu prebieha výstavba významnej budovy fyziky. Od roku 2029 sa tu, hlboko pod zemským povrchom, budú uskutočňovať ultracitlivé kvantové experimenty. Špeciálne laboratóriá budú chránené pred vonkajšími vibráciami, elektromagnetickým žiarením a teplotnými výkyvmi.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://ethz.ch, zverejnené: 22. 3. 2023, autor: rpa