Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Estónsky startupový sektor 2020

Pokiaľ ide o počet startupov v Estónsku. V súčasnosti sa v estónskej startup databáze nachádza 1 117 startupov. V rokoch 2018 a 2019 bolo v Estónsku zaregistrovaných 257 a 219 nových startupov. Aj keď bol rok 2020 pre odvetvie pomalší, v minulom roku ešte vzniklo 113 nových startupov. Podľa State of European Tech 2020 by Atomico má Estónsko 4,6x toľko startupov na obyvateľa ako je európsky priemer – podľa počtu obyvateľov je Estónsko hlavným mestom európskych startupov!

Zamestnanosť

Ľudia sú základom každého hospodárskeho odvetvia. Miera zamestnanosti estónskeho startupového sektoru sa našťastie napriek nepokojnému roku neznížila. V skutočnosti bol zaznamenaný ročný rast o 1,2 %. Podľa štatistík estónskej daňovej a colnej rady zamestnali estónske startupy na konci roka 2020 lokálne 6 072 ľudí. Pred rokom to bolo 5 998. Nie je prekvapením, že ročný rast bol pomalší ako minuloročných 32 %.

Hlavným dôvodom spomalenia však nie je COVID-19. Dozreli aj startupy. Definícia Startup Estonia stanovuje, že akonáhle startup dosiahne 11 rokov, považuje sa za vyspelú spoločnosť a už nie za startup. Ďalej sme videli pôsobivý počet exitov – 7. Tieto bývalé startupy sa už v štatistikách neodrážajú. Pozrite sa na časovú os vyzretých startupov a exitov.

Moonika Mällo, manažérka monitorovacieho sektoru startupov v Startup Estonia, komentuje: „Vykázané štatistiky sú ovplyvnené aj základom zostavovania údajov. Údaje spoločnosti sa berú do úvahy, kým nedosiahnu úroveň zrelosti alebo nedokončia ukončenie procesu, čo je známkou úspechu a udržateľnosti spoločnosti. Minulý rok sme boli svedkami početných exitov a niekoľkých startupov, ktoré dospeli. Počet zamestnancov v sektore, ktorý predstavuje 6 072, neodráža 797 zamestnancov spoločností s ukončenou alebo splatnou splatnosťou, hoci by boli zahrnutí na začiatku roka. Aj preto je tempo rastu menšie.“

Pri pohľade na celkový počet zamestnancov, ktorí pracovali v startupoch najmenej jeden deň, je ich počet podstatne vyšší. Podľa Statistics Estonia pracovalo v roku 2020 pre estónske startupy 8 283 ľudí, čo znamená, že každý 89. človek estónskeho ekonomicky aktívneho obyvateľstva bol zapojený do startupov!

Najlepšími zamestnávateľmi medzi estónskymi startupmi sú Transferwise (929 zamestnancov) Bolt (684 zamestnancov), Veriff (230 zamestnancov), Paxful (158 zamestnancov) a Starship Technologies (130 zamestnancov).

Zoznam najlepších náborových pracovníkov v roku 2020 je dosť podobný. 20 najlepších startupov v Estónsku predstavuje pozoruhodných 52 % nových pracovných miest vytvorených v tomto sektore v roku 2020. Bolt vedie so 185 novými zamestnancami, po ktorých nasleduje 52 a 36 príslušných náborov do spoločností Paxful a Transferwise. Zaokrúhľujúc najlepších 5, spoločnosť Ampler Bikes prijala 32 ľudí a Comodule podpísalo 28 pracovných zmlúv.

Viac informácií:

Chapter 2020 of the Estonian startup sector

Zdroj: https://startupestonia.ee, zverejnené: 1.3.2021, autor: rpa