Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Estónski investori chystajú start-up na stavbu malých jadrových elektrární

Vizualizace dvou reaktorů BWRX-300, tedy takto by mohla vypadat první estonská jaderná elektrárna podle firmy Fermi Energia.

Bývalý estónsky politik a podnikateľ Kalev Kallemets založil start-up, spoločnosť Fermi Energia, ktorá má pripraviť a uskutočniť stavbu prvej jadrovej elektrárne v Estónsku. Základom má byť niektorý z dnes vyvíjaných malých modulárnych reaktorov (Small Modular Reactors – SMR) do výkonu 300 megawattov. Podmienkou je, aby bol výrobca zo spoľahlivej krajiny, okolo ktorej certifikácie nebudú panovať pochybnosti. Ako uviedol Kallemets, ktorý je teraz riaditeľom novej firmy a jedným z hlavných akcionárov: “Ani ruský, ani čínsky nie je prijateľný, ich certifikácia nie je transparentná.”

K nápadu na projekt, ktorý by mali financovať súkromné ​​i štátne investície, Kallemetsa priviedla jednoduchá úvaha. Estónsko je vo výrobe energie závislé na pomerne unikátnom zdroji, ropných bridliciach. Ich dopad na životné prostredie je ale porovnateľný s hnedým uhlím a cena emisných povoleniek sa vysoko zvyšuje.  Ako dodal Kallemets: “Vláda rozhodla o ukončení výroby z ropných bridlíc do roku 2035. V skutočnosti to bude kvôli cene kvót oveľa skôr, takže je potrebné riešiť zdroje energie.”

Estónska spoločnosť Fermi Energia už získava kapitál na začatie oficiálneho procesu plánovania malých modulárnych blokov novej generácie a podpísala vyhlásenie s ôsmimi ďalšími firmami a organizáciami, ktoré požadujú nasadenie v Európe po roku 2030. Deklaráciu podpísali počas virtuálnej konferencie o nasadení SMR v Estónsku spoločnosti Fermi Energia, fínsky Fortum, švédsky Tractabel, belgický Vattenfall, poľský Synthos, česká skupina ČEZ, rumunská Nuclearelectrica, holandská nadácia e-Lise a lobistická skupina 18for0 z Írska.

Spoločnosť Fermi Energia ďalej uviedla, že má v úmysle požiadať estónsku vládu o začatie procesu plánovania SMR koncom roku 2021, pričom tento proces by mal trvať až päť rokov. Prvý SMR by mohol byť v prevádzke po roku 2030 a bol by jedným z prvých v EÚ a prvou komerčnou jadrovou elektrárňou v Estónsku.

Ako ďalej uviedol výkonný riaditeľ spoločnosti Fermi Energia Kalev Kallemets: „Reaktor by vyriešil túto výzvu pre Estónsko a je relevantný pre širší región. Estónsko si stanovilo ambiciózny cieľ ukončiť výrobu elektriny z ropných bridlíc do roku 2035.”

V novembri 2020 Estónsko oznámilo, že plánuje zriadiť národnú pracovnú skupinu, ktorá by zvážila zavedenie komerčnej výroby jadrovej energie.

Estónska vláda uviedla, že o myšlienke zavádzania jadrovej energie sa hovorilo na zasadnutí vlády a bolo rozhodnuté, že by mala byť vytvorená národná pracovná skupina „s cieľom vymedziť pozície Estónska k tejto otázke“.

Zdroj: HN; https://www.nucnet.org, zverejnené: 22.3.2021, autor: rpa