Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ESET Science Award vstupuje do svojho 6. ročníka

ESET Science Award. Zdroj: https://www.esetscienceaward.sk

 

Predĺžený bol termín ukončenia nominácií ocenenia ESET Science Award. Aj tento rok ocení spoločnosť ESET výnimočné vedecké osobnosti, mladé vedecké talenty aj výnimočné vysokoškolské pedagogičky a výnimočných vysokoškolských pedagógov. Nominácie sa uzatvárajú v piatok 3. mája 2024. Všetky informácie sú dostupné na www.esetscienceaward.sk

Ocenenie ESET Science Award, ktoré organizuje Nadácia ESET, je venované vedeckým osobnostiam, ktorých výskum má pozitívny vplyv na spoločnosť. Ocenenie tento rok opäť otvára nominácie do troch kategórií – Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. O výbere laureátov vo vedeckých kategóriách bude rozhodovať medzinárodná komisia pod vedením nositeľa alebo nositeľky Nobelovej ceny.

„Podporovať vedu a vedecké osobnosti na Slovensku je pre nás práve v týchto časoch mimoriadne dôležitá a zmysluplná úloha. Teraz, keď ako ľudstvo čelíme novým výzvam, ešte naliehavejšie chceme zdôrazniť význam špičkovej vedy a zároveň vyjadriť prostredníctvom nášho ocenenia vďaku a uznanie slovenským vedcom a vedkyniam za ich prácu,“ vysvetlila Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou komunitou spoločnosti ESET.

 

Slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia sa uskutoční počas galavečera v októbri 2024.

 

Zdroj: https://www.esetscienceaward.sk, zverejnené: 25.4.2024, autor: rup