Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ESA Young Graduate Trainee Programme

YGT Programme
ESA Young Graduate Trainee Programme info card. Zdroj: ESA

Každý rok vo februári uverejňuje Európska vesmírna agentúra (ESA) približne 100 príležitostí v rámci Young Graduate Trainee Programme (YGT) v oblasti vedy a techniky, informačných technológií, prírodných vied a podnikania. YGT program ponúka mladým absolventom možnosť získať cenné pracovné skúsenosti v oblasti vývoja a prevádzky vesmírnych misií v medzinárodnom a multikultúrnom prostredí. Program predstavuje odrazový mostík pre mnohé zaujímavé pracovné príležitosti v európskom vesmírnom sektore, renomovaných výskumných inštitútoch alebo, samozrejme, v samotnej ESA.

Dĺžka trvania programu YGT je jeden rok.

Kto sa môže prihlásiť?

 • Študent v poslednom ročníku magisterského štúdia na univerzite alebo študent, ktorý práve ukončil štúdium.
 • Občan členského štátu ESA. Okrem toho žiadosť môžu podať aj štátni príslušníci Lotyšska, Litvy a Slovinska ako pridružených členov alebo Kanady ako spolupracujúceho štátu, ako aj Bulharska, Cypru a Slovenska ako európskych spolupracujúcich štátov.

Čo program YGT ponúka?

 • Jedinečná profesionálna skúsenosť ako súčasť tímu vedcov, inžinierov a odborníkov z oblasti obchodu z celej Európy.
 • Zmluva na jeden rok (s možnosťou predĺženia na druhý rok) s 2,5 dňa platenej dovolenky mesačne.
 • Vynikajúce podmienky zamestnania vrátane mesačného platu oslobodeného od vnútroštátnej dane z príjmu v členských štátoch ESA.
 • Náhrada cestovných výdavkov na začiatku a na konci kontraktu.
 • Príspevok na presťahovanie a/alebo príspevok na usídlenie pri príchode, ak sa presťahujete z inej krajiny.

Časový harmonogram náboru do ESA YGT programu:

 • február – marec: Zverejnenie príležitostí YGT na stránke Careers at ESA
 • marec – máj: Predvýber a pohovory s uchádzačmi z užšieho výberu
 • jún: Výsledok pohovorov a konečný výber zo strany ESA
 • september – október: Nástup úspešných uchádzačov do zamestnania

Na tejto stránke nájdete všetko, čo potrebujete vedieť o programe a výberovom konaní.

K ponuke Young Graduate Trainee Programme organizuje v pondelok 21. februára o 17:00 Slovak Space Office (SARIO) podujatie s názvom: Naštartuj svoju kariéru v Európskej vesmírnej agentúre – YGT webinár. Na podujatí sa spoločne s absolventmi YGT programu pozrú na projekty, ktorým sa ESA venuje, na to, aké kompetencie ESA hľadá a ako prebieha prihlasovací proces.

O tom, aké je to pracovať ako trainee v ESA, si môžete prečítať aj v rozhovoroch.

Zdroj: www.esa.int, zverejnené: 07.02.2022, autor: kha