Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Erasmus výzva: Akreditácia v rámci programu v oblasti vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania

Akreditácia v rámci programu Erasmus je
nástrojom vzdelávacích a školiacich organizácií v oblasti vzdelávania
dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania, ktoré sa chcú
otvoriť cezhraničnej výmene a spolupráci. Udelenie akreditácie Erasmus
potvrdzuje, že žiadateľ si stanovil plán vykonávania kvalitných aktivít v oblasti
mobility ako súčasť širšieho úsilia o rozvoj svojej organizácie.

Zainteresované organizácie môžu požiadať
o individuálnu akreditáciu Erasmus pre svoju organizáciu alebo o akreditáciu
Erasmus pre koordinátorov konzorcia pre mobilitu. Prechádzajúce skúsenosti s programom
Erasmus + (2014 – 2020) sa nevyžadujú pri tejto žiadosti.

Navyše organizácie, ktoré sú v súčasnosti
držiteľmi platnej Erasmus+ VET Mobility Charter môžu svoju akreditáciu presunúť
do budúceho programu pri prihlásení sa do tejto výzvy. Tieto organizácie sa môžu
prihlásiť pre špecifický prístup pre držiteľov VET Mobility Charter. V rámci
tejto výzvy, súčasní držitelia VET Mobility Charter môžu byť ocenení značkou
excelentnosti, ktorá uznáva ich doterajšiu prácu a odhodlanie smerom ku
kvalite.

Akreditované organizácie Erasmus
získavajú zjednodušený prístup k možnostiam financovania kľúčového opatrenia
1 v rámci budúceho programu (2021 – 2027).

Túto výzvu spravujú národné agentúry v každej krajine programu. Viac informácií nájdete na webovej stránke národnej agentúry.

Ako sa prihlásiť

Prejdite na formulár žiadosti o akreditáciu Erasmus (vyžaduje sa prihlásenie do portálu EÚ – ak účet nemáte, môžete si ho vytvoriť).

Zdroj: EK, zverejnené: 29.5.2020, autor: rpa