Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Erasmus University Rotterdam: Nový výskum budúceho smerovania miest v oblasti udržateľnosti a klímy

„Inteligentné“, „ekologické“ alebo „budúce“ mestá? Po celom svete v posledných rokoch vznikli početné mestské iniciatívy, ktoré signalizujú ich angažovanosť v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a globálnych opatrení v oblasti zmeny klímy. Aký je však rozdiel medzi týmito a inými označeniami miest ? Sú niektoré dôležitejšie ako iné? A ako sa budú vyvíjať nasledujúcich 50 rokov?

Škótski a holandskí akademici uskutočnili globálnu štúdiu na príklade 35 rôznych označeniach miest, ktorá odhalila, že pojem „udržateľné mesto“ je až do doby pred piatimi rokmi najpopulárnejším a najdôležitejším pojmom v politickom a akademickom výskume. „Inteligentné mesto“ však za posledných päť rokov vyrazilo vpred, pretože mestá využívajú digitálne technológie a veľké dáta na zefektívnenie svojich metropolitných oblastí so svojimi zdrojmi. Autori odporúčajú urbanistom a tvorcom politík rozvíjať povedomie o prepojeniach medzi týmito rôznymi označeniami miest a ich príslušných významoch s cieľom maximalizovať pozitívny dopad ich politických zásahov.

Akademici – z University of Glasgow, Delft University of Technology a Erasmus University Rotterdam v Holandsku – vykonali komplexnú analýzu viac ako 11 000 vedeckých článkov, aby odhalili poznatky o tom, ako sa prístupy udržateľnosti miest vyvíjali za posledných 30 rokov a budú sa pravdepodobne rozvíjať nasledujúcich 50 rokov. Identifikovaných a použitých bolo asi 35 označení miest vrátane „odolného mesta“, „ekologického mesta“, „obývateľného mesta“, „regeneratívneho mesta“ a „učiaceho sa mesta“. „Inteligentné mesto“ má leví podiel – 46 % – na celkových výstupoch výskumu za posledných 30 rokov.

Vzťah k rôznym aspektom trvalej udržateľnosti

Akademická štúdia  – Minulosť, súčasnosť, budúcnosť: angažovanosť v oblasti trvalo udržateľného rozvoja miest prostredníctvom 35 označení miest vo vedeckej literatúre 1990-2019 – radí mestám, aby vytvorili nevyhnutné prepojenia medzi rôznymi aspektmi trvalo udržateľného rozvoja na základe mnohorozmerného mapovania, ktoré sa týka napr. od „životaschopné“ po „ekologický“ a „tvorivé“ po „inteligentný“ rozvoj miest.

Vytváranie pevnejších väzieb medzi cieľmi udržateľného rozvoja

Autori správy – Dr. Daan Schraven (TU Delft); Prof. Simon Joss (University of Glasgow) a Prof. Martin de Jong (Erasmus University Rotterdame) – uviedli: „Zistenia ukazujú, ako má trvalo udržateľný rozvoj miest rôzne konotácie a dôsledky pre rôzne mestá a tieto rôzne aspekty sú vyjadrené výberom rôznych označení miest. Preto to môžeme v politike využiť na vytvorenie pevnejších väzieb medzi 11 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja v mestách s ostatnými 16 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja, aby sme mohli reagovať na známu výzvu, že medzi rôznymi cieľmi často existuje kompromis. Dúfame, že naša štúdia môže byť prospešná aj pre mestských odborníkov tým, že im poskytne informácie o najlepšej ceste vpred pre ich budúci výskum, politiku a prax, ktorá pomôže svetovým mestám pri riešení problému zmeny klímy. Rovnako dúfame, že pri prechode na samit svetových lídrov COP26 v Glasgowe, ktorý sa uskutoční tento rok, môže náš výskum pomôcť pri informovaní a podpore rozhovorov a debát o mestách a udržateľnosti.“

Viac informácií

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.eur.nl, zverejnené: 24.2.2021, autor: rpa