Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Erasmus+ Teacher Academies

a group of people sitting at a table

Európsky vzdelávací priestor je rozsiahlou iniciatívou Európskej komisie, ktorá má pomôcť všetkým študentom v Európe rozvíjať ich schopnosti počas celého života, študovať v zahraničí a uznávať ich vzdelávanie. Celá dimenzia Európskeho vzdelávacieho priestoru sa venuje zlepšovaniu vzdelávania a profesijného rozvoja učiteľov a školiteľov. Nový program Erasmus + (2021-2027) prispeje k dosiahnutiu tohto cieľa podporou projektov so širokou škálou príležitostí vrátane spolupráce s rovesníkmi a trávenia času v zahraničí. Učiteľské akadémie Erasmus + sú novou iniciatívou špeciálne navrhnutou na podporu učiteľov a školiteľov v ich kariére podporou hlbšej spolupráce v počiatočnom a kontinuálnom vzdelávaní učiteľov.

Viac informácií vám poskytne brožúra:

UČITEĽSKÉ AKADÉMIE – Program Erasmus+

Zdroj: https://op.europa.eu, zverejnené: 17. 8. 2021, autor: rpa