Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Erasmus+: takmer 3,9-miliardy EUR v roku 2022 na mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu

May be an image of sky and text that says "A new experience starts here cans @as 1000 Erasmus+ 2021-2027 Enriching lives, opening minds. European Commission"

Európska komisia 24. novembra 2021 po prijatí ročného pracovného programu na rok 2022 spustila výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ na rok 2022. So zvýšeným rozpočtom takmer 3,9-miliardy EUR na rok 2022 bude Erasmus+ naďalej poskytovať príležitosti na študijné pobyty v zahraničí, stáže, učňovské prípravy a výmeny zamestnancov a projekty cezhraničnej spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem všeobecnej výzvy ročný pracovný program zahŕňa aj ďalšie aktivity, ktoré sa majú začať samostatne, ako napríklad Iniciatívu európskych univerzít.

Podpredsedníčka pre podporu nášho európskeho spôsobu života Margaritis Schinas uviedla: „Spustenie nových výziev Erasmus+ na rok 2022 má mimoriadny ohlas. V roku 2022 bude 35. výročie programu, ale aj rok venovaný mládeži. Erasmus je už dlhé roky nezabudnuteľným zážitkom, nech je rok 2022 ešte nezabudnuteľnejší! S týmto novým rokom Erasmus dúfame, že táto skúsenosť bude inkluzívnejšia a ďalekosiahlejšia, aby sa mladí ľudia mohli učiť a cestovať po mnohých ťažkých mesiacoch.“

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel uviedla: „Budúci rok bude Erasmus+ oslavovať 35 rokov úspešného poskytovania príležitostí ľuďom študovať, vzdelávať sa a získavať odborné skúsenosti v zahraničí. Všetci účastníci hovoria, že je to život meniaca skúsenosť, ktorá poznačila ich osobné a profesionálne cesty a zanechala trvalé spomienky na to, čo znamená žiť v Európskej únii. Chceme dať príležitosť väčšiemu počtu ľudí zúčastniť sa a využívať výhody, ktoré Erasmus+ ponúka V roku 2022 oslávime aj Európsky rok mládeže a Erasmus+ bude hrať ústrednú úlohu.“

Program bude naďalej podporovať mladých ľudí a povzbudzovať ich účasť na demokratickom živote, čím výrazne prispeje k cieľom Európskeho roka mládeže 2022, ktorý bol ohlásený v prejave o stave Únie v septembri 2021. Hlavné aktivity mobility a spolupráca sa posilní aj v roku 2022.

Hlavné novinky predstavené v dnešných výzvach sú:

  • Projekty zamerané na budúcnosť: Nové veľké projekty podporia vysokokvalitné a inkluzívne digitálne vzdelávanie a prispôsobenie systémov vzdelávania a odbornej prípravy ekologickému prechodu. Tieto ambiciózne projekty budú mať prospech z väčšieho rozpočtu a budú trvať minimálne tri roky. Ich cieľom je zapojiť zmes verejných a súkromných organizácií. Celkovým cieľom je dosiahnuť inovatívne výsledky, ktoré môžu ovplyvniť vzdelávanie v európskom meradle.

  • Viac výmen s tretími krajinami: Vďaka finančným prostriedkom z vonkajších nástrojov EÚ budú mať tretie krajiny možnosť zúčastňovať sa na cielených projektoch a výmenách, najmä v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a športu.

  • Inkluzívnejšia iniciatíva DiscoverEU: DiscoverEU ponúka 18-ročným možnosť cestovať po Európe. Každý rok sa konajú dve kolá podávania žiadostí o distribúciu bezplatných cestovných lístkov. Od roku 2022 budú organizáciám venované špecifické kolá, aby pomohli ešte väčšiemu počtu mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami zúčastniť sa DiscoverEU. Budú mať prospech z cielenejšej podpory a financovania.

  • Priblížiť EÚ školám: Učenie sa o cieľoch a fungovaní Európskej únie je dôležitou súčasťou podpory aktívneho občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie. Aktivity Jean Monnet, ktoré propagujú vzdelávanie o EÚ, sa rozšíria do škôl a žiakov všetkých vekových kategórií, vo všeobecnom aj v odbornom vzdelávaní, s rôznymi aktivitami vrátane študijných pobytov.

  • Jednoduchšie financovanie projektov spolupráce: Erasmus+ zavádza pre príjemcov projektov v kooperačných partnerstvách možnosť požiadať o jednorazovú sumu na realizáciu svojich projektov. To výrazne znižuje administratívnu záťaž pri podávaní žiadostí, riadení projektu a pri podávaní správ.

O financovanie sa môže uchádzať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s pomocou národných agentúr Erasmus+ so sídlom vo všetkých členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu a Európskej výkonnej agentúre pre vzdelávanie a kultúru.

Podrobnosti o konkrétnych aktivitách a súvisiacich termínoch podávania žiadostí sú k dispozícii v dokumentoch zverejnených na príslušnej webovej stránke.

Pozadie

Celkový rozpočet, ktorý je k dispozícii pre program Erasmus+ 2021 – 2027, predstavuje 26,2-miliardy EUR, doplnený o približne 2,2-miliardy EUR z vonkajších nástrojov EÚ. Projekty mobility a spolupráce Erasmus+ podporujú ekologický a digitálny prechod a zároveň podporujú aktívne občianstvo a väčšiu účasť na demokratickom živote. Od začiatku pandémie Covid-19 prispeli aj k odolnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy. Inklúzia zostáva základným princípom programu, ktorý umožňuje viacerým ľuďom učiť sa a zúčastňovať sa medzinárodných projektov ale aj osloviť čoraz väčší počet ľudí s obmedzenými príležitosťami.

Viac informácií:

Factsheet on the new Erasmus+ 2021-2027 programme

2022 annual work programme for the implementation of Erasmus+: the Union Programme for Education, Training, Youth and Sport

Call for proposals for the 2022 Erasmus+ programme

Programme Guide for the 2022 Erasmus+ programme

Zdroj: https://ec.europa.eu, zverejnené: 24. 11. 2021, autor: rpa