Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Erasmus+: Eurydice report

No alternative text description for this image

Ako je organizovaný školský rok v Európe? Na túto špecifickú otázku odpovedá správa Eurydice o štruktúre školského času. Obsahuje celoštátne údaje o dĺžke školského roka, dátumoch začiatku a konca každého školského roka, načasovaní a dĺžke školských prázdnin a počte školských dní. Napriek niektorým rozdielom krajiny vykazujú veľa podobností, pokiaľ ide o štruktúru ich školských kalendárov. Vedeli ste, že krajiny, kde sa školský rok začína najskôr, sú Dánsko a Nemecko? Čo sa týka počtu školských dní, pohybuje sa od 165 dní v Albánsku do 200 dní v Dánsku a Taliansku.

Vo všeobecnosti je počet vyučovacích dní rovnaký v základnom a stredoškolskom vzdelávaní, existuje však niekoľko výnimiek: vo Francúzsku a Srbsku (obaja vo vyššom stredoškolskom vzdelávaní), napríklad v Litve a Rumunsku je počet dní vyučovania vyšší v stredoškolskom vzdelávaní ako v základnom.

Tieto kľúčové body a mnohé ďalšie ilustrujú porovnávacie čísla.

Informácie sú dostupné pre 37 krajín, ktoré pokrývajú základné aj všeobecné stredoškolské vzdelávanie a zúčastňujú sa na programe EÚ Erasmus+ (27 členských štátov, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Švajčiarsko, Island, Lichtenštajnsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Nórsko, Srbsko a Turecko).

Viac informácií:

The organisation of school time in Europe – Eurydice report

Zdroj: SAAIC; https://op.europa.eu; https://www.erasmusplus.sk, zverejnené: 29. 11. 2021, autor: rpa