Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Erasmus+: Europoslanci požadujú väčšie začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí

Erasmus+: Väčšie začlenenie ľudí s nedostatkom príležitostí. Zdroj: https://www.europarl.europa.eu

V uznesení prijatom 23. júna 2022 Európsky parlament vyzýva na odstránenie prekážok, ktoré obmedzujú dosah hlavného programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Suma finančných prostriedkov vyplatených prostredníctvom grantov na mobilitu je v niektorých prípadoch stále nedostatočná a môže viesť k vylúčeniu tých študentov, ktorí si mobilitu nemôžu dovoliť, vyhlásili poslanci v uznesení prijatom 471 hlasmi za, 55 hlasmi proti a 66 sa zdržali hlasovania. Vyzývajú na navýšenie finančných prostriedkov, ktoré sú pridelené na opatrenia na začleňovanie do programu Erasmus+ v roku 2023. Na oslovenie ľudí zo znevýhodneného prostredia alebo osôb s osobitnými potrebami sú podľa poslancov potrebné lepšie prispôsobené riešenia financovania ako sú predfinancovanie, doplnkové granty, platby vopred a jednorazové platby, ktoré by pomohli pokryť ich potreby, najmä životné náklady.

Parlament tiež vyzýva na odstránenie byrokracie a uľahčenie pochopenia procesu účasti na programe Erasmus+, keďže administratívna záťaž sa týka najmä osôb s osobitnými potrebami. Je potrebné riešiť aj pretrvávajúce problémy súvisiace s IT nástrojmi programu Erasmus+, aby sa odstránili prekážky prístupu pre menšie organizácie a starších účastníkov.

Poslanci okrem iného navrhujú zaviesť „hybridnú mobilitu” pre osoby so zdravotným znevýhodnením, zlepšiť usmernenia Európskej komisie o tom, ako čo najlepšie osloviť študentov so zdravotnými problémami, kultúrnymi rozdielmi, hospodárskymi, geografickými a sociálnymi prekážkami, ako aj investovať viac do jazykovej prípravy pre žiadateľov a cielených informačných kampaní.

Poslanci napokon vyzývajú, aby sa programu Erasmus+ poskytla väčšia flexibilita v prípade kríz, ako je súčasná vojna na Ukrajine, a žiadajú o poskytnutie väčšej pomoci ukrajinským študentom a väčšej podpory ukrajinským inštitúciám poskytujúcim vysokoškolské vzdelávanie.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Laurence Farreng (Renew, FR) uviedla: “Od jeho spustenia v roku 1987 využilo program Erasmus+ viac ako 10 miliónov ľudí. Počas týchto 35 rokov sa program výrazne vyvíjal tak, aby odrážal vývoj doby. Ešte stále však počúvame príbehy ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa nemohli zúčastniť na mobilite v rámci programu Erasmus+, pretože im nebola poskytnutá pomoc alebo mladých ľudí, ktorí sa na výmene nemohli zúčastniť, pretože nemali dostatok prostriedkov. A nezabudnime na všetkých tých, ktorí si myslia, že program Erasmus+ je určený len pre vysokoškolských študentov alebo pre ľudí, ktorí majú peniaze, alebo pre ľudí, ktorí žijú v mestách – jednoducho pre „ostatných”. Erasmus sa príliš často považuje za európsky úspech, ale benefituje z neho len časť ľudí. Musíme to zmeniť. Každý mladý človek musí byť schopný povedať, že „Erasmus je pre mňa”.”

Súvislosti

Súčasné vydanie programu Erasmus+ na roky 2021 – 2027, ktoré spolutvoril Európsky parlament, je financované takmer dvojnásobne v porovnaní s jeho predchodcami. Dôvodom je najmä vyššia ambícia osloviť ľudí, ktorí mali historicky menej príležitostí na účasť, ako sú ľudia so zdravotným znevýhodnením, ľudia žijúci v chudobe, vo vzdialených lokalitách, ľudia s migrantským pôvodom a ďalší.

Viac informácií:

Erasmus +: MEPs demand more effort to include people with fewer opportunities

Erasmus+: MEPs want to remove obstacles so more people can benefit

Zdroj: https://europskenoviny.sk; https://www.europarl.europa.eu, zverejnené: 27. 6. 2022, autor: rpa