Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ERA konferencia v Slovinsku

a person standing in front of a projector screen

Dvojdňová konferencia „New ERA Presidency Conference“, ktorá sa uskutočnila 26. – 27. októbra 2021 v Brdo pri Kranju v Slovinsku spojila kľúčové európske zainteresované strany a do centra diskusie stavia úlohu Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre otvorenú vedu, hospodárstvo, výskumnú infraštruktúru a kariéru výskumníkov.

Ako uviedla slovinská ministerka školstva, vedy a športu Simona Kustec na otvorení konferencie slovinského predsedníctva v Rade EÚ s názvom „Nová ERA – Smerom k zodpovednej znalostnej spoločnosti 3. tisícročia“: „Hlas zainteresovaných strán je pre vytvorenie nového Európskeho výskumného priestoru kľúčový, pretože len tak bude efektívny. Preto odporúčania a závery tejto konferencie prinesieme na najbližšie stretnutie ministrov EÚ pre výskum, aby prediskutujeme ich s členskými štátmi.“

Slovinská ministerka školstva, vedy a športu Simona Kustec a eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel predniesli na konferencii otvárací prejav, čím vyslali jasný signál viac ako 300 účastníkom, zástupcom členských štátov a iných zainteresovaných strán: „Potrebujeme vytvoriť Európsky výskumný priestor, ktorý umožní rýchlejší rozvoj. Len spolu so zainteresovanými stranami môžeme uskutočniť tieto zmeny.“

Po otvorení konferencie nasledovala diskusia za okrúhlym stolom s ministrami EÚ o tom, čo môžu členské štáty urobiť pre zlepšenie Európskeho výskumného priestoru. Ministerka Simona Kustec vyzvala členské štáty, aby urýchlili implementáciu cieľov ERA na národnej úrovni: „Naším cieľom je, aby o 10 rokov nová ERA fungovala s minimálne 3 % európskych investícií do výskumu a inovácií, s najlepšími výskumnými pracovníkmi a výskumnými infraštruktúrami na svete, ktoré slúžia občanom a spoločnosti ako celku. Na tento účel musí byť politický program novej ERA v súlade s cieľmi programu Horizont Európa a európskymi partnerstvami a misiami. Len tak budeme môcť o 10 rokov povedať, že ERA rozhodujúcim spôsobom prispela k úspešne ukončenej prvej fáze dvojitého prechodu, čím výrazne zlepšila kvalitu nášho života.“ Na okrúhlom stole sa zúčastnila aj francúzska ministerka pre vzdelávanie, výskum a inovácie Frédérique Vidal, švédska ministerka pre vzdelávanie a výskum Matilda Ernkrans a portugalský minister pre vedu, technológie a vzdelávanie Manuel Heitor. Všetci ministri vyjadrili podporu úsiliu slovinského predsedníctva a ministerky Simony Kustec posilniť Európsky výskumný priestor a aktívne zapojiť zainteresované strany do procesu implementácie. Švédski a francúzski ministri zdôraznili, že ďalšie trio zabezpečí pokračovanie tohto úsilia. Švédska ministerka uviedla: „Chceme, aby sa Európa stala globálnym hráčom, pokiaľ ide o vedecké štandardy a normy. Musíme sa zaviazať k otvorenej vede, pretože to je jediný spôsob, ako rýchlejšie napredovať a navzájom si vymieňať poznatky. Preto budem netrpezlivo sledovať diskusie na tejto konferencii.“

Zdroj: https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu, zverejnené: 2. 11. 2021, autor: rpa