Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Equinox: prvý európsky vedecký samit o klíme

Medzivládna iniciatíva JPI CLIMATE s podporou Európskej únie organizovala v dňoch 21. – 22. marca 2023 prvý klimatický samit s názvom : „Equinox Summit: the first European climate science summit.“

Zdroj: jpi-climate.eu

Hlavnými cieľmi tohto vlajkového podujatia bolo:

  1. Vyzdvihnúť a uznať európsku výnimočnosť a význam oblasti vedy o klíme a inováciách ako napr. európske vedúce postavenie v 6. cykle hodnotenia IPCC, a tiež súčasné a novovznikajúce iniciatívy, ako napr. Copernicus, DestinE, ICOS, the EU Horizon Europe,  hlavné činnosti vrátane EIT Climate ZIC, príslušnú prácu spoločného výskumného centra, Európsku radu pre výskum a príspevky iniciatív, ako napr. globálny uhlíkový projekt (GCP). Prebiehajúci výskum podporuje nadnárodný spoločný výskum v Horizonte Európa a zosúladený výskum v rámci EVP prostredníctvom JPI CLIMATE.
  2. Zvážiť mechanizmus pre Európu na urýchlené poskytovanie prenosu špičkových znalostí s cieľom riešiť hlavné aspekty problému zmeny klímy pre naše spoločnosti.
  3. Vytvoriť fórum na vyjadrenie politickej podpory dvojročného európskeho procesu vedeckého hodnotenia.
  4. Zabezpečiť budúce vedúce postavenie Európy v oblasti vedy o klíme a podporiť ju ako model spolupráce s inými globálnymi regiónmi.

Zdroj: jpi-climate.eu

Samit Equinox vyzdvihol európsku klimatickú vedu a excelentný výskum. Zaoberal sa aj tým, ako môže proces vedeckého hodnotenia a inventarizácie poskytnúť podporu pri realizácii politiky a opatrení v oblasti klímy; najmä ako bude reagovať na špecifické potreby a požiadavky v oblasti poznatkov, zvýši návratnosť investícií do výskumu a určí smerovanie budúceho výskumu.

Viac informácií o samite a aktivitách iniciatívy JPI Climate nájdete TU.

Zdroj: jpi-climate.eu; zverejnené: 27.03.2023; autor: onz