Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Energetický sektor v Nemecku čakajú zmeny do roku 2030   

Viac čistej elektriny z veternej a solárnej energie: Medzinárodná energetická agentúra IEA očakáva do roku 2030 výrazný nárast obnoviteľných energií v energetickom mixe. Zdroj: https://www.treffpunkt-kommune.de

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) publikovala koncom októbra 2023 výhľad spotreby energií do roku 2030. Podľa tohto výhľadu počíta IEA s výrazným nárastom podielu obnoviteľných energií v energetickom mixe.

IEA očakáva do konca dekády výrazné zmeny v globálnych dodávkach energií. Desaťnásobne stúpne počet elektromobilov, tepelných čerpadiel a požiadavky na dodávky čistej energie z veterných a solárnych elektrární.

Podiel obnoviteľných energií by sa mal na celkovom objeme dodávok energií zvýšiť na 50 %.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) očakáva, že do roku 2030 bude štruktúra globálnych dodávok energií výrazne odlišná od súčasnosti. Podľa správ médií sa organizácia so sídlom v Paríži vo svojom nedávno zverejnenom ročnom energetickom výhľade Word Energy Outlook (WEO) nezaoberá len energetickým mixom budúcnosti, ale aj bezpečnosťou a klimatickými zmenami.

Očakáva sa vyšší podiel obnoviteľných energií

IEA pri zverejnení svojho energetického výhľadu uviedla, že fenomenálny vzostup technológií čistej energie, ako sú solárne a veterné elektrárne, elektrické autá a tepelné čerpadlá, mení aj spôsob, akým poháňame všetko, počnúc od tovární, vozidiel až po domáce spotrebiče a vykurovacie systémy. Podľa správy WEO sa očakáva, že čistá energia bude do konca desaťročia v mixe elektrickej energie zastúpená v podstatne väčšej miere ako dnes. V súlade s tým by sa aj podiel čistej energie mal zvýšiť zo súčasných približne 30 % na takmer 50 %.

Podľa predpovede IEA bude na cestách približne desaťkrát viac elektromobilov a tepelné čerpadlá a iné elektrické vykurovacie systémy sa budú celosvetovo predávať častejšie ako kotly na fosílne palivá. Fotovoltaické elektrárne vyrobia viac elektriny, ako celý dnešný energetický systém USA. Len investície do pobrežných veterných projektov sú údajne trikrát vyššie ako do nových elektrární, ktoré sú poháňané plynom, alebo uhlím.

Nárast obnoviteľnej energie

Nárast obnoviteľných energií, ako aj štrukturálne ekonomické zmeny majú podľa IEA vplyv na dopyt po fosílnych palivách. Energetická prognóza zaznamenala po prvý raz v histórii, že dopyt po uhlí, rope a zemnom plyne dosahuje v tomto desaťročí vrchol, na základe súčasného politického rámca. V súlade s týmto trendom mohla byť najvyššia úroveň emisií CO2 súvisiacich s energiou, dosiahnutá už v roku 2025 a fosílne palivá by mohli v roku 2030 predstavovať iba 73 % celosvetovej dodávky energií, namiesto doterajších 80 %, ako tomu bolo po viaceré desaťročia.

Jednoznačné opatrenia na dosiahnutie cieľa 1,5 stupňa

Z pohľadu IEA zostáva dopyt po fosílnych palivách príliš vysoký na to, aby sa dosiahol cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Organizácia navrhuje strojnásobiť globálnu kapacitu obnoviteľných zdrojov, výrazne zvýšiť tempo zlepšovania energetickej účinnosti a znížiť emisie metánu z fosílnych palív o tri štvrtiny. Bolo by potrebné vytvoriť aj mechanizmy na zvýšenie investícií do čistej energie v chudobnejších krajinách. V konečnom dôsledku by sa fosílne palivá mali využívať menej.

Medzinárodné spoločenstvo sa zameriava na cieľ 1,5 stupňa, aby sa zabránilo prekročeniu rizikových a nebezpečných bodov zlomu s nezvratnými následkami a aby sa odvrátili najkatastrofálnejšie scenáre dôsledkov zmeny klímy.  

Podľa Organizácie Spojených národov (OSN) však v súčasnosti naša planéta Zem smeruje k otepleniu o viac ako 2,5 stupňa.

Energetická bezpečnosť pod tlakom

Podľa vyjadrení IEA predstavuje hrozba vysokého globálneho otepľovania riziká aj pre energetický sektor. Energetické systémy boli postavené pre chladnejší svet s menšími výkyvmi extrémneho počasia. Vo všeobecnosti zostávajú energetické trhy napäté, aj keď tlak už mierne povolil. IEA odhaduje že riziko ďalšieho znehodnotenia je všadeprítomné. Pokračovanie bojov na Ukrajine, ktoré už pretrváva viac ako rok po ruskej invázii, je teraz sprevádzané ďalším rizikom dlhotrvajúceho konfliktu na Blízkom východe. Podľa IEA by však na trhu s plynom mohla čoskoro nastať úľava. Početné nové projekty LNG, ktoré začali od roku 2025 by výrazne zvýšili kapacitu, znížili ceny a zmiernili obavy z dodávok a dokonca môže dôjsť i k prebytku.

Čínska ekonomika zostáva i naďalej dôležitým ovplyvňujúcim faktorom na energetický sektor, pretože zažíva štrukturálne zmeny, ktorých rozsah ešte nie je úplne známy. Dopyt po energii v krajine by mohol vyvrcholiť v polovici dekády, zatiaľ čo dopyt po fosílnych palivách klesá a fosílne emisie sa pravdepodobne znížia s dôsledkami pre globálny energetický sektor.

Viac informácií:

World Energy Outlook 2022

Energiewende

Zdroj: https://www.treffpunkt-kommune.de, zverejnené: 6. 12. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa