Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EMBL a Univerzita v Tartu v Estónsku podpísali memorandum na posilnenie vedeckej spolupráce

EMBL

Od júna 2019 je Estónsko perspektívnym členským štátom Európskeho laboratória molekulárnej biológie (EMBL). Medzi EMBL a Univerzitou v Tartu v Estónsku, popredným centrom výskumu a vzdelávania, bolo teraz podpísané memorandum o porozumení (MoP). MoP má za cieľ posilniť spoluprácu medzi EMBL a výskumnou komunitou vied o ľudskom živote (life sciences) v Estónsku, pričom nadväzuje na veľmi úspešné väzby v kontexte perspektívneho členstva.

Toto memorandum o porozumení taktiež formalizuje predchádzajúce výmeny a spoluprácu v oblasti výskumu medzi týmito dvoma inštitúciami. Vo februári 2021 EMBL a Estónska rada pre výskum zorganizovali spoločný workshop, do ktorého sa aktívne zapojilo mnoho estónskych vedcov, vrátane účastníkov a rečníkov z Univerzity v Tartu. Pri tejto príležitosti predstavila generálna riaditeľka EMBL Edith Heard ďalší program EMBL Molekuly do ekosystému, ktorého cieľom je porozumieť životu v jeho prirodzenom kontexte. Vedecké plány EMBL na nasledujúcich päť rokov (2022-2026) sú prvým celoeurópskym programom molekulárnej biológie pre životné prostredie a ľudské zdravie a jeho jadrom je spolupráca medzi odbormi a sektormi.

Ako uviedla Edith Heard: „V konfrontácii s globálnymi výzvami a naliehavými sociálnymi a environmentálnymi potrebami sa podpora spolupráce a integrácia európskej vedy o živote stala základným úsilím. Estónsko je od roku 2019 veľmi angažovaným potenciálnym členom EMBL a podpísanie MoU s Univerzitou v Tartu považujem za katalyzátor spolupráce medzi týmito dvoma organizáciami. MoP je pevným záväzkom zlepšiť špičkový vedecký výskum, zdieľanie znalostí a školenia, najmä v kontexte nového programu EMBL. Bude to prínosom pre estónsku vedu o životných vedách, pretože sa pripravujeme na vstup krajiny do EMBL ako plnoprávneho členského štátu.“

Na workshope vo februári 2021 zástupca generálneho riaditeľa EMBL Ewan Birney vyzdvihol prácu Európskeho inštitútu pre bioinformatiku EMBL (EMBL-EBI) v oblasti ľudskej genetiky a personalizovanej medicíny. Ďalšie rozhovory vedúcich fakúlt EMBL sa týkali príležitostí na školenie o bioinformatike a niektorých tém v novom programe EMBL. Diskutovalo sa aj o možnostiach spoločnej spolupráce, najmä o niekoľkých nových prierezových témach programu, ako sú ľudské ekosystémy, planetárna biológia, mikrobiálne ekosystémy a dátová veda.

Ako dodal Ewan Birney: „Estónsko preukázalo veľký úspech pri získavaní talentov, takže sa skutočne tešíme na spoluprácu so všetkými tými vynikajúcimi výskumníkmi. Som nadšený, keď vidím, aké objavy pochádzajú z tejto vzrušujúcej novej aliancie.“

Táto formalizovaná spolupráca medzi EMBL a Univerzitou v Tartu už pomáha vytvárať pevnejšie väzby medzi EMBL a prírodovedným prostredím v Estónsku. Ako uviedol Jaak Vilo, jeden z delegátov rady EMBL z Estónska a súčasný vedúci Ústavu informatiky na Univerzite v Tartu: „Estónski vedci mali individuálne kontakty s EMBL, ale prostredníctvom MoP sme sa teraz zaviazali napredovať v spoločných podnikoch na systematickejších a strategickejších úrovniach, aby sme pomohli posilniť kariéru mladých estónskych talentov, ďalej rozvíjať spoločnú vedeckú infraštruktúru a zvyšovať celkový objem interakcií a aktivít v experimentálnej biológii, ako aj v správe a analýze biologických údajov.“

Toivo Maimets, profesor bunkovej biológie na Univerzite v Tartu a bývalý prezident Európskej konferencie molekulárnej biológie (EMBC)*, ktorej je Estónsko od roku 2006 členom, považuje MoP medzi Univerzitou v Tartu a EMBL za ďalší dôležitý krok pokračovať v rýchlom vývoji estónskej vedy. Ako dodal Maimets: „Užšia spolupráca medzi EMBL a našou univerzitou urýchli naše plné členstvo v EMBL a prinesie ešte viac možností, ako vyťažiť z týchto medzinárodných profesionálnych sietí najvyššej úrovne.“

*Európska konferencia molekulárnej biológie (EMBC) je medzivládna organizácia, ktorá poskytuje rámec pre európsku spoluprácu v oblasti molekulárnej biológie a úzko súvisiacich oblastí výskumu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.ut.ee, zverejnené: 6. 10. 2021, autor: rpa