Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ekosystém: Môže byť najdlhšia rieka EÚ jej najväčším inovačným údolím?

 

Preteká od Čierneho lesa po Čierne more a pretína 14 krajín so širokým spektrom výskumných a inovačných kapacít. Zástancovia dunajského inovačného údolia čelia rozmerom rozdielu medzi východom a západom.

Predstaviť regióny pozdĺž Dunaja ako jediné inovačné údolie je zvodná myšlienka, ale realita je náročnejšia. Správa zverejnená na inauguračnom summite Danube Tech Summit v decembri 2023 ukazuje, že investičné a počiatočné aktivity sú výrazne naklonené smerom k prameňu Dunaja v Bavorsku a Rakúsku a dramaticky klesajú po prúde.

Kombinovaná hodnota start-upov v Dunajskom technologickom údolí sa za posledných päť rokov viac ako strojnásobila, zo 46-miliárd EUR v roku 2018 na 157-miliárd EUR v roku 2023, uvádza správa. Ale západné a stredné regióny údolia, od južného Nemecka po Maďarsko, tvoria takmer 90 % tohto celkového počtu, pričom samotné Bádensko-Württembersko a Bavorsko sú zodpovedné za 94-miliárd EUR.

Správa identifikovala viac ako 14 000 start-upov v údolí Dunaja, z ktorých 5 600 je v súčasnosti podporovaných rizikovým kapitálom. Prístup ku kapitálu však pre mnohých zostáva výzvou: 88 % investícií rizikového kapitálu smerovalo do start-upov v regiónoch západného a stredného Dunaja. A zatiaľ čo počiatočné financovanie je čoraz dostupnejšie všade, len hŕstka spoločností mimo veľkých miest vedie významné kolá financovania.

Tieto zistenia neodrádzajú zástancov tejto myšlienky, ktorí si dobre uvedomujú rozdiely v regióne. „Otázkou v skutočnosti je, ako najlepšie vyriešiť túto priepasť v oblasti inovácií medzi východom a západom a ako zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť južného a východného podunajského regiónu,“ uviedol Harald Stranzl, národný koordinátor Stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (EUSDR) na rakúskom spolkovom ministerstve pre európske a medzinárodné záležitosti.

A hoci je v správe výrazne prítomný rozdiel v oblasti inovácií, Stranzl vo svojich zisteniach vidí aj dobré správy. „Je pozitívne, že start-upom sa v podunajskom regióne darí, vrátane miestnych úspešných príbehov, ako je napríklad 18 jednorožcov,“ dodal.

Tieto jednorožce – súkromne vlastnené start-up spoločnosti s hodnotou viac ako 1-miliarda USD – sú tiež vychýlené smerom na západ od dunajského regiónu. Na východe však existujú majáky, ako napríklad Infobip a Rimac v Chorvátsku, Outfit7 v Slovinsku, UiPath v Rumunsku a PayHawk v Bulharsku.

Rozdelenie inovácií pozná aj Katarína Cséfalvayová, ktorá vedie Danube Tech Valley Initiative (DTVI) v medzinárodnom think-tanku Globsec so sídlom v Bratislave. „Potvrdenie týchto silných trendov je pre nás stále veľmi užitočné,“ uviedla.

DTVI bolo založené v roku 2022 s cieľom vytvoriť synergie a podporiť dialóg medzi inovačnými ekosystémami pozdĺž dunajského koridoru. K jej doterajším iniciatívam patrí Danube Innovation Tracker, Danube Tech Summit a súčasná správa, ktorá bola zostavená so špecialistom na start-up data Dealroom.

Cséfalvayová vidí vo svojich číslach aj dobré správy popri potvrdení inovačnej priepasti. „Začiatočná činnosť sa v celom regióne zrýchľuje, takže sa nezdá, že by ho výrazne ovplyvnili krízy ako COVID, vojna na Ukrajine alebo hospodársky pokles,“ uviedla.

Je tiež možné vidieť sektorové silné stránky regiónu s historickou spoluprácou v oblastiach, ako je energetika, doprava a bezpečnosť, ktorá sa odráža aj v ekosystéme start-upov. „Ide o najsilnejšie sektory, kde sa inovácie dejú v celom regióne,“ uviedla ďalej Cséfalvayová. „Je to významný trend a dobrý argument pre napredovanie spolupráce.“

Ďalším argumentom je, že v celom regióne existujú výzvy, ktoré je lepšie riešiť spoločne, ako napríklad zapojenie vonkajších investícií. „Umiestniť tento relatívne veľký región na mapu by mohlo byť jednoduchšie ako to urobiť pre jednotlivé startupové ekosystémy,“ uviedla Cséfalvayová.

 

Udržanie talentu

To isté platí pre tendenciu kvalifikovaných a talentovaných ľudí opustiť región do západnej Európy alebo USA. „Spolupráca pri riešení problému úniku mozgov môže priniesť veľa synergií a pozitív, a to aj napriek tomu, že úroveň rozvoja či intenzity inovácií je v rámci regiónu rôzna,“ dodala.

DTVI v súčasnosti organizuje politický dialóg a ďalšie aktivity, ktoré pomôžu identifikovať možnosti riešenia úniku mozgov v celom regióne. Jedným zo sľubných nápadov je presvedčiť významnú výskumnú univerzitu, aby zriadila jedno alebo viacero inovačných centier v údolí Dunaja.

„Ľudia s talentom neodídu tak ľahko, ak majú v regióne špičkovú inštitúciu, a to môže dokonca viesť k určitému prírastku mozgov z iných častí sveta,“ vysvetlila Cséfalvayová. Prieskumné rozhovory o takejto iniciatíve už prebiehajú s Georgia Institute of Technology v USA. „Nešlo by len o univerzitu, ktorá by v regióne zriadila kampus a vozila študentov do USA, ale o projekt vybudovaný s ohľadom na posilnenie miestnych ekosystémov v súlade s existujúcimi univerzitami a výskumnými centrami,“ dodala Cséfalvayová.

Ďalším cieľom by bolo zlepšenie väzieb medzi akademickou obcou a podnikaním. „Transfer technológií a podobné synergie sa v podunajskom regióne nevyužívajú tak, ako by sa dalo,“ dodala ďalej. „Je tam obrovský nevyužitý potenciál.“

Udržanie talentov bude témou aj rakúskeho predsedníctva v EUSDR. Táto makroregionálna stratégia spája 14 krajín pozdĺž Dunaja, od Čierneho lesa po Čierne more, s deviatimi členskými štátmi EÚ a piatimi kandidátskymi krajinami vrátane Ukrajiny.

Myšlienkou je, že tieto krajiny spolupracujú na rovnakom základe pod predsedníctvom, ktoré sa strieda každých 12 mesiacov. Rakúsko prevzalo vedenie od Slovinska v roku 2023 a očakáva sa, že v roku 2025 predsedníctvo prevezme Bosna. „Na pozadí digitálneho a zeleného prechodu sú inovácie a zručnosti kľúčovou prioritou nášho predsedníctva,“ uviedol Stranzl. „Pre nás a naše partnerské krajiny je dôležité riešiť priepasť v oblasti inovácií a posilniť spoluprácu v oblasti výskumu a inovácií na regionálnej úrovni.“

Štúdie, ako je správa Danube Tech Valley, pomôžu začať tento rozhovor. „Chceme oveľa viac zvýšiť povedomie o kritickom probléme tohto rozdelenia a o tom, ako ho môžeme úspešne riešiť,“ uviedol ďalej Stranzl.

Počas roka sa uskutoční celý rad aktivít zameraných na mládež a zručnosti, pričom ústrednú úlohu bude mať Dunajská rada mládeže, sieť aktivistov a zainteresovaných strán zriadená EUSDR v roku 2022 a pôvodne financovaná Európskou komisiou.

Táto diskusia však môže byť citlivá, keďže únik mozgov je internou otázkou aj pre podunajský región, pričom Mníchov, Viedeň a Praha sú atraktívne destinácie pre mladých ľudí ďalej na východ. „Čokoľvek urobíme, malo by byť jasné, že atraktívnejšie regióny ako Rakúsko a Nemecko nezískavajú na úkor našich partnerov,“ uviedol Stranzl. „Určite uprednostňujeme prilákanie talentov do Európy a najmä do podunajského regiónu zo zvyšku sveta.“

Rakúske predsedníctvo v priebehu roka zvolá aj Dunajskú rektorskú konferenciu, na ktorej sa bude hovoriť o podpore excelentnosti a inovácií v regióne. Bude tiež hľadať viac miestnych iniciatív, ako je DTVI, ktoré môže podporiť. „Chceme zistiť, či z komunity prichádzajú ďalšie inovačné iniciatívy, ktoré môžeme prijať ako vlajkové lode a podporovať ich počas predsedníctva,“ vysvetlil Stranzl.

Ale riešenie ťažkých problémov zakladania start-upov a investícií uvedených v správe Danube Tech Valley bude musieť zahŕňať podnikanie. „Musíme byť realisti,“ uviedol Stranzl. „Aby sa dosiahol výrazný pokrok, potrebuje investície zo súkromného sektora a spoločností.“

 

 

Aké veľké je vaše údolie?

DTVI je tiež zaneprázdnený zostavovaním odporúčaní pre nastupujúcu Európsku komisiu o tom, ako by EÚ mohla ďalej podporovať inovácie v dunajskom regióne. Jednou z otázok bude pravdepodobne lepšie prepojenie medzi úsilím o určenie regionálnych inovačných údolí a jej makroregionálnou politikou, ktorá zahŕňa EUSDR.

„Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť má silnú prioritnú os v podnikaní, inováciách a výskume, tak prečo sa k nim nepridať a nepokúsiť sa vybudovať väčšie inovačné údolie?“ spýtala sa Cséfalvayová.

Problém je v tom, že myšlienka regionálnych inovačných údolí Komisie funguje v oveľa menšom rozsahu ako podunajský makroregión. Podľa Iliany Ivanovej, eurokomisárky zodpovednej za inovácie, požiadalo o označenie 52 oblastí v rámci dunajského regiónu. Keďže nie všetko sa podarí, výsledkom bude nevyhnutne záplata.

EUSDR by tiež ocenila väčšie nadšenie z Bruselu pre svoj projekt. „Radi by sme videli aktívnejšiu angažovanosť Komisie, pokiaľ ide o rozšírenie tejto skvelej myšlienky regionálnych inovačných údolí,“ dodal  Stranzl. „Dunaj by bol vynikajúcim východiskovým bodom, pretože iniciatíva Danube Tech Valley Initiative bola prvou, ktorá založila túto značku a víziu.“

 

 

Inde v ekosystéme…

– Spoločnosť Practica Capital so sídlom vo Vilniuse uzavrela financovanie v hodnote 80-miliónov EUR na investície v počiatočnej fáze v Pobaltí, čím sa stal najväčším počiatočným fondom, ktorý sa v regióne doteraz získal. Medzi investorov patria pobaltské penzijné fondy, Európsky investičný fond a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Fond je otvorený pre technologické start-upy v Litve, Lotyšsku a Estónsku, ktoré hľadajú až 3-milióny EUR, s následnými investíciami až do výšky 8-miliónov EUR počas životnosti fondu.

– Spoločnosť ORCA Computing, spin-off  z Oxfordskej univerzity v roku 2019, získala integrovanú fotonickú divíziu spoločnosti GXC, bezdrôtovej technologickej spoločnosti so sídlom v Austine v Texase. Dohoda umožňuje spoločnosti obísť roky investícií a práce na skúmaní tradičných integrovaných fotonických materiálov, čím sa urýchli vývoj škálovateľných kvantových počítačov. Medzitým je ORCA medzi siedmimi víťazmi vládnej súťaže Spojeného kráľovstva v hodnote 30- miliónov libier na dodanie kvantových výpočtových testov do Národného kvantového výpočtového centra v Oxfordshire. Medzi ďalšie úspešné spin-outy patrili Oxford Ionics (Oxford), Quantum Motion (Oxford/UCL) a Aegiq (Sheffield). Stroje musia byť pripravené do marca 2025.

– Inovácie súvisiace s rakovinou vzrástli medzi rokmi 2015 a 2021 o 70 %, podľa štúdie Európskeho patentového úradu. Bolo to spôsobené vývojom v technológiách, ako je imunoterapia, génová terapia a nekódujúce nukleové kyseliny, diagnostika rakoviny, najmä tekuté biopsie, a zdravotnícka informatika. USA dominujú tomuto prudkému nárastu inovácií, ale Čína rýchlo napreduje a v roku 2021 prekoná EÚ-27 s počtom podaných medzinárodných patentov. Nemecko vedie v Európe.​

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 8. 2. 2024, autor: rup