Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EK prichádza s kľúčovými opatreniami na spoločný boj proti COVID-19

koronavirus

Krátko pred zasadnutím európskych lídrov o koordinovanej reakcii na krízu spôsobenú ochorením COVID-19 Európska komisia (EK) stanovila niekoľko opatrení potrebných na zintenzívnenie boja proti pandémii. V oznámení EK, ktoré bolo prijaté 19. januára 2021, vyzýva členské štáty, aby urýchlili nasadenie vakcíny v celej EÚ: do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti. Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať aspoň 70 % dospelej populácie.

EK takisto vyzýva členské štáty, aby s cieľom bojovať proti riziku vyplývajúcemu z nových variantov vírusu naďalej uplatňovali dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, obmedzovali sociálne kontakty, bojovali proti dezinformáciám, koordinovali cestovné obmedzenia, zvyšovali mieru testovania, vyhľadávania kontaktov a genómového sekvenovania. Keďže počet nových prípadov ochorenia v posledných týždňoch neustále narastá, je potrebné v nadchádzajúcich mesiacoch urobiť viac na podporu systémov zdravotníctva, ako aj na riešenie problému „únavy spojenej s COVID-om“, počnúc zrýchlením očkovania všetkých skupín a vo všetkých oblastiach po pomoc našim partnerom na západnom Balkáne, v južnom a vo východnom susedstve a v Afrike.

V oznámení EK sa stanovujú kľúčové opatrenia pre členské štáty, Komisiu, Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA), ktoré pomôžu znížiť riziká a udržať vírus pod kontrolou:

Urýchlené nasadenie vakcíny v celej EÚ

 • Do marca 2021 by malo byť v každom členskom štáte zaočkovaných aspoň 80 % osôb vo veku nad 80 rokov a 80 % zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v oblasti sociálnej starostlivosti.
 • Do leta 2021 by členské štáty mali zaočkovať 70 % celkovej dospelej populácie.
 • Komisia, členské štáty a EMA budú spolupracovať s príslušnými spoločnosťami, aby v plnej miere využili potenciál EÚ na zvýšenie výrobnej kapacity očkovacích látok.
 • Komisia spolupracuje s členskými štátmi na vakcinačných certifikátoch, ktoré sú v plnom súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a ktorými možno podporiť kontinuitu starostlivosti. Do konca januára 2021 má byť dohodnutý spoločný postup, ktorý má umožniť rýchle používanie certifikátov členských štátov v systémoch zdravotnej starostlivosti v celej EÚ i mimo nej.

Testovanie a genómové sekvenovanie genómu

 • Členské štáty by mali aktualizovať svoje testovacie stratégie tak, aby sa v nich zohľadnili nové varianty, a rozšíriť používanie rýchlych antigénových testov.
 • Členské štáty by mali bezodkladne zvýšiť mieru genómového sekvenovania aspoň na 5 %, v ideálnom prípade na 10 % pozitívnych výsledkov testov. V súčasnosti testujú mnohé členské štáty menej ako 1 % vzoriek, čo nestačí na to, aby bolo možné určiť vývoj variantov alebo objaviť akékoľvek nové varianty.

Zachovanie jednotného trhu a voľného pohybu popri posilňovaní zmierňujúcich opatrení

 • Mali by sa uplatňovať opatrenia na ďalšie znižovanie rizika prenosu ochorenia spojeného s dopravnými prostriedkami, ako sú hygienické opatrenia a opatrenia na dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti v dopravných prostriedkoch a na staniciach.
 • Kým sa epidemiologická situácia výrazne nezlepší, mali by sa dôrazne neodporúčať žiadne cesty, ktoré nie sú nevyhnutné.
 • V prípade cestujúcich, ktorí prichádzajú z oblastí s vyššou incidenciou obávaných variantov, by sa mali by sa zachovať primerané cestovné obmedzenia vrátane testovania.

Zabezpečenie vedúceho postavenia Európy a medzinárodnej solidarity

 • V záujme zabezpečenia včasného prístupu k očkovacím látkam Komisia zriadi mechanizmus Tím Európa (Team Europe) na koordináciu dodávok vakcín, o ktoré sa delia členské štáty s partnerskými krajinami. Tým by sa mal umožniť spoločný prístup členských štátov a partnerských krajín k niektorým z 2,3 miliárd očkovacích dávok, ktoré sa zabezpečili vďaka stratégii EÚ v oblasti vakcín, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať západnému Balkánu, krajinám vo východnom a v južnom susedstve a Afrike.
 • Európska komisia a členské štáty by mali naďalej podporovať nástroj COVAX, a to aj prostredníctvom včasného prístupu k očkovacím látkam. Pomocou mechanizmu Tím Európa sa už zmobilizovalo 853 miliónov EUR na podporu nástroja COVAX, vďaka čomu sa EÚ stala jedným z najväčších darcov tohto nástroja.

Vyjadrenia členov kolégia komisárov:

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla: „Na to, aby sme sa z tejto krízy vymanili, je nevyhnutné očkovať. Už sme zabezpečili dostatočné množstvo očkovacích látok pre celé obyvateľstvo EÚ. Teraz musíme urýchliť ich dodávky a zvýšiť rýchlosť očkovania. Naším cieľom je do leta zaočkovať 70 % našej dospelej populácie. To by mohol byť zlom v našom boji proti tomuto vírusu. Túto pandémiu však ukončíme až vtedy, keď bude mať každý na svete prístup k očkovacím látkam. Zintenzívnime naše úsilie zamerané na pomoc pri zabezpečovaní očkovacích látok pre našich susedov a partnerov na celom svete.“

Podpredseda Komisie Margaritis Schinas, zodpovedný za podporu európskeho spôsobu života, uviedol: „Pri nových variantoch vírusu, ktoré sa objavujú, a výraznom zvyšovaní počtu nových prípadov nie je priestor na nečinnosť. Európa musí teraz, viac ako kedykoľvek predtým, prejaviť odhodlanie konať spoločne v duchu jednoty, koordinácie a ostražitosti. Naše dnešné návrhy sú zamerané na dlhodobú ochranu väčšieho počtu životov a živobytia a na odľahčenie systémov zdravotníctva a zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú už teraz pod tlakom. Tak sa EÚ dostane z tejto krízy. Koniec pandémie je síce v dohľade, no ešte nie je v dosahu.“

Stella Kyriakidesová, komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín, uviedla: „Spolupráca v duchu jednoty, solidarity a odhodlanosti nás čoskoro privedie k bodu, odkiaľ uvidíme začiatok konca tejto pandémie. Práve v tejto chvíli potrebujeme rýchle a koordinované opatrenia proti novým variantom vírusu. Potrvá ešte nejaký čas, kým sa k očkovaniu dostanú všetci Európania. Dovtedy musíme prijať okamžité, koordinované a proaktívne spoločné kroky. Musíme zvýšiť rýchlosť očkovania v celej EÚ a mieru testovania a sekvenovania. Tak dokážeme túto krízu čo najskôr prekonať.“

Zdroj: https://europskenoviny.sk, zverejnené: 22.1.2021, autor: rpa