Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Druhý švajčiarsky príspevok: Programy financovania pre krajiny strednej a východnej Európy

Švajčiarsky príspevok: Programy financovania pre krajiny strednej a východnej Európy. Zdroj: https://www.snf.ch

Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy (SNSF) spúšťa 3 nové programy financovania v rámci druhého švajčiarskeho príspevku vybraným členským štátom EÚ. Programy posilnia výskum v týchto krajinách, ako aj spoluprácu s výskumníkmi vo Švajčiarsku.

Príspevok Švajčiarska podporuje krajiny, ktoré vstúpili do EÚ od roku 2004 (EÚ-13) alebo ktoré sú vystavené silným migračným pohybom. Príspevok by mal pomôcť znížiť ekonomické a sociálne nerovnosti v rozšírenej EÚ. Švajčiarsko sa zaväzuje použiť 1,3-miliardy CHF do roku 2029. Tento záväzok je vyjadrením solidarity a upevňuje základ pre stabilné hospodárske a politické vzťahy s EÚ a jej členskými štátmi.

Vedecká spolupráca

Prostriedky sú určené na programy a projekty v rôznych oblastiach, ktoré sú prispôsobené potrebám partnerských krajín. Niektoré z členských štátov EÚ, ktoré budú mať prospech z druhého švajčiarskeho príspevku, sa rozhodli vyčleniť časť vyhradených finančných prostriedkov na výskumnú spoluprácu so Švajčiarskom.

SNSF v mene Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (SDC) spúšťa tri nové programy financovania, ktoré budú implementované spolu s príslušnými organizáciami v Bulharsku, Chorvátsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku. Laure Ognois, vedúca oddelenia medzinárodnej spolupráce uviedla: „Týmto financovaním posilňujeme vedu v partnerských krajinách a naše partnerstvo s EÚ vo všeobecnosti. Zároveň výskum vo Švajčiarsku bude ťažiť zo značného potenciálu strednej a východnej Európy.“

PROMYS pre výskumníkov v Bulharsku

Ako prvý odštartuje program PROMYS. Je určený pre výskumníkov z krajín EÚ-27 alebo Švajčiarska, ktorí vo Švajčiarsku pôsobili minimálne jeden rok ako doktorandi alebo postdoktorandi a ktorí teraz ašpirujú na docentúru v Bulharsku. Môžu sa uchádzať o vlastný plat, platy projektových zamestnancov a ďalšie náklady na výskum. Podľa podmienok grantu dostanú maximálne 625 000 CHF na dobu trvania projektu päť rokov. SNSF môže financovať celkovo tri projekty PROMYS, pričom výzva bude vyhlásená v druhej polovici augusta 2023.

Ďalšie dva programy budú podporovať multilaterálne výskumné projekty v partnerských krajinách (MCJRP) a vedeckú výmenu medzi Bulharskom a Švajčiarskom (SCIEX). Informácie o týchto programoch budú nasledovať.

Viac informácií:

Second Swiss contribution

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 16. 8. 2023, autor: rpa