Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Druhý ročník ocenenia TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov

zľava: RNDr. Boris Klempa, DrSc., predseda Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.; prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., generálna riaditeľka BMC SAV, v. v. i.; ocenená Mgr. Verona Buociková, PhD.; ocenená Mgr. Lucia Balážová, PhD., ocenená Mgr. Veronika Lišková, PhD.; Pavol Čekan, PhD., CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o. Zdroj: http://www.biomedcentrum.sav.sk

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., usporiadalo už 2. ročník ocenenia TALENT BMC SAV, tentoraz za rok 2023. Podujatie sa konalo v príjemnom a priateľskom ovzduší v stredu 22. novembra 2023 v prednáškovej sále Dionýza Blaškoviča Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i.  

Slávnostne odovzdané ocenenia v tomto roku prevzali  z rúk predsedu súťaže a predsedu vedeckej rady BMC SAV, v. v. i., Dr. Borisa Klempu víťazky:

  • Mgr. Lucia Balážová, PhD., za výskum porúch metabolizmu so zameraním na molekulárne procesy prebiehajúce v tukovom tkanive a možnosti ich ovplyvnenia,
  • Mgr. Verona Buociková, PhD., za výskum v oblasti experimentálnej onkológie so zameraním na mechanizmy progresie rakoviny a nové možnosti jej diagnostiky a liečby,
  • Mgr. Veronika Lišková, PhD., za výskum v oblasti experimentálnej onkológie so zameraním na signalizáciu malých molekúl.

Cieľom súťaže je oceniť a podporiť vlastné mladé vedecké pracovníčky a pracovníkov. Inšpiráciou k vzniku ocenenia bola nielen veľmi produktívna, ale aj ľudsky dobrosrdečná spolupráca so sponzorom súťaže, spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o., počas pandémie COVID-19. Pavol Čekan, PhD., CEO zo spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., bol aj v tomto ročníku predsedom prestížnej poroty, ktorej členmi boli opäť externí členovia Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i.

Ocenené vedkyne získali okrem diplomu aj reprodukciu umeleckej grafiky Nepretržitý experiment akademického maliara Dušana Polakoviča, vecnú cenu vo forme notebooku od spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., a finančné ohodnotenie formou osobnej odmeny.

Všetky tri víťazky prezentovali svoju vedeckú prácu a plány do budúcnosti v podobe veľmi pútavých a inšpiratívnych prednášok. Na záver Dr. Boris Klempa opätovne pogratuloval držiteľkám, poďakoval sa im za zaujímavé prezentácie a povzbudil prítomných mladých členov akademickej obce, aby sa zapojili do ďalšieho ročníka súťaže.

Zdroj: https://www.sav.sk; http://www.biomedcentrum.sav.sk, zverejnené: 29. 11. 2023, autor: rpa